כ"ה מרחשון תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' כ"ה מ"ח: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:30, מוקודם נכנס למנחה 3:15, נסע הערב 4:20 וחזר 5:20, נכנס למעריב 6:46. קבלתי תשובה מאד"ש בנוגע להשידוך "שיהא בשעה טובה ומצלחת", ובשעה 11:35 נסע הביתה עם הרבנית.