כ"ה מרחשון תשס"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' כ"ה מרחשון – "דידן נצח"

תפילת שחרית התקיימה במועדה. בקריאת התורה עלה חתן בר-מצוה ממשפחה מקורבת, ולשלישי עלה הרבי שליט"א מלך המשיח.

לאחר התפלה התקיימה התוועדות במזרח 770 (משמאל לארון הקודש), לרגל הבר-מצוה הנ"ל.

הבוקר הגיעו מספר טיסות גדולות של שלוחים מאה"ק, ונראה שכבר הצליחו ללמוד מתלמידי התמימים בחודש תשרי, כשהשכירו משאיות להובלת המזוודות אל 770, במקום להיסחב איתם במוניות וכיו"ב...

תפילת מנחה התקיימה במועדה. בעת כניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילה, עמד הת' ליאור יוסף בן-שבו שי' והסריט את ה"שביל" בפלאפון סלולארי (וראה לקמן).

לאחר התפילה התקיים השיעור הרגיל בגאולה ומשיח שנמסר מידי יום ב"דבר מלכות" השבועי. השיעור היום נמסר (שלא כבכל יום שנמסר ע"י אחד התמימים) על ידי שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ומנהל בית חב"ד בשכונת ארמון הנציב ומשפיע בישיבת תורת אמת בירושלים הרב חיים ניסילביץ', שביאר בטוב טעם את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח שדוקא כעת החלה השליחות העיקרית של "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש".

מעריב היה כרגיל.

בשעות הערב, התקיים במערב בית משיח 770 השיעור העיוני השבועי בעניני גאולה ומשיח, שנמסר השבוע על ידי ראש ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בעיה"ק צפת ומשלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח לארץ הקודש הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי.

הרב ווילשאנסקי ביאר בטוב טעם את חידושו של הרבי שליט"א מלך המשיח ב"כינוס השלוחים העולמי" בשנת תשנ"ב, שהשליחות היחידה שנותרה כעת היא - קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

באותה שעה התקיים בזאל הקטן מעמד מרשים בו חולקו תעודות למסיימי ה"סמיכה".

במשך הלילה, חזר הת' ליאור בן-שבו מ"מבצעים", וסיפר בהתלהבות כי בעת הפעילות היום, הראה לא' ממקורביו את הוידיאו שצילם היום לפני מנחה, כשמסביר לו על אמונתנו כי הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים כפשוטו ממש, ואף משתתף בתפילות וכו', כשלפתע הצביע המקורב והכריז: "הנה, גם רואים אותו בוידיאו!". בהלם מוחלט הם עברו שוב ושוב על הוידיאו, וגילו את מה שהוא לא ראה בשעה שהסריט – שרואים במוחש את הרבי שליט"א מלך המשיח, צועד לעבר מקומו...

קטע הוידיאו הקצרצר התפרסם עוד הלילה ונשלח לרחבי העולם, והכה הדים בכל מקום אליו הגיע.וידיאו: