כ"ה סיון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי כ"ה סיון

גם הבוקר מסר הריל"ג הודעה בבית הכנסת ובית המדרש "הר סיני" ע"ד שיפור מצבו של כ"ק אד"ש, והודיע שהרבי הלך מספר צעדים, מאוחר יותר דיבר הריל"ג ב-WLCC שם מסר ע"ד מצבו של הרבי שמשתפר מיום ליום (ללא פרטים נוספים).

ערב שבת קודש, הכל ממהרים ומתכוננים לנסיעה לשבת קודש ל"הר סיני" והפעם הקהל הרבה יותר מאורגן, אלו שהפרוטה אינה מצוי' בכיסם מחפשים טרמפים, ולרשותם אף עמדו כמה אוטובוסים ללא תשלום, בארגונו ותרומתו של ארגון "אהבת חסד" בראשותו של ר' א. לידר שי', שאר הבחורים שלא הספיקו לנסוע באוטובוס נסעו ברכבת תמורת תשלום של דולר ורבע.

השעה 8:00, דקות מספר לפני הדלקת הנרות הגיע 'טראק' ובו עשרות שולחנות וכמה מאות כסאות, ובתוך דקות הכל פורק לתוך בית הכנסת ובית המדרש "הר סיני" והפעם לכבוד הקהל הגדול שהגיע לשבות העבירו את אולם ביהמד"ר למרכז הגדול של הלובי כך שיהי' מספיק מקום לאכלס את כל הקהל הגדול בלעה"ר.

אם בשבת שעברה היו בביה"ר כ-400 איש, וכדי להגיע לגימטרי' של 770 הוצרכו להוסיף עוד כמה מאות כוחות הנפש, הרי שבשבת זו המצב התהפך והיו צריכים לחפש עוד גימט' שתקביל למספר הגדול של האנשים שהגיעו, נבדק ונמצא שמספר הרחוב משם נכנס הרבי לביה"ר הוא 101 וכך שביחד עם 770 מגיע לכ-900 איש, שמקצתם היו אנ"ש שבאו עם משפחותיהם, ואת רוב הקהל היוו הבחורים שברובם נוסעים לקעמפים ברוסי' ובקנדה וכו' במשך השבוע הקרוב הבעל"ט.

ואם נרצה להשלים את התמונה יש לציין שהשבת הושלמה עוד תמונה, שהשפעת 'המגנט' הגיעה עד לכאן ולכבוד שבת הגיע 'הלך' א' שהוסיף לאווירה... כבשבת שעברה גם בשבת זו נתלו מודעות בנוגע לסדר הזמנים שיהי' במשך השבת, בין מנחה לערבית - אמירת כל התהילים בציבור, לאחמ"כ קבלת שבת וסעודת שבת, ועל ההקפדה על הסדר והנקיון.

עם סיום תפילת מנחה הגיע הריל"ג, און האט געגעבן א באריכט ( - דיווח...) על החלמתו של כ"ק אד"ש ומסר שהרופאים אומרים שעל פי הבדיקות שנערכו היום, (ושוב הדגיש שכל ענין הבדיקות שעושים הינו דבר הרגיל שעושים לכל פציינט שעובר ניתוח וכד') שמצבו של הרבי הרבה יותר טוב מאתמול, ואתמול המצב הי' טוב מאוד, ומצבו משתפר מיום ליום ב"ה. כן חזר על הודעתו מהבוקר שהיום הרבי הלך כעשרה צעדים בחדרו (עם הפיזיותראפיסט). וה' יתברך יעזור שכ"ק אד"ש יהי' בריא אולם תיכף ומיד ממש. עם תום דבריו התחילו באמירת תהלים.

לכה דודי ניגנו כרגיל בניגון "יחי אדונינו... מלך המשיח" ובסיומו ניגנו את מלות השיר למעלה מחמשה רגעים ברוב שירה וזמרה, עד שהאחראים אולצו לבקש שיפסיקו מאחר שמעוררים את החולים המאושפזים בביה"ר ועלול להיגרם חילול השם ח"ו. בסיום התפילה הכריז א' הילדים כנהוג ב-770 "יחי אדונינו... מלך המשיח וכו'" ג"פ וכל הקהל הכריז אחריו, לאחמ"כ הגבאי ר' זאב שי' כץ הכריז על זמן אמירת תהלים בציבור בשבת בבוקר.

הקהל נשאר ללמוד בביהכנ"ס ובביהמד"ר "הר סיני", חלקם הלך לאכול סעודת שבת שהוכנה ע"י מזכי הרבים ברוב פאר והדר בביהכנ"ס "אורח חיים", כמה מהבע"ב שהתארחו בשבת ב"הר סיני" זיכו את הקהל בכמה ניגונים חסידיים 'ערבים לחיך'! ושאר הקהל אכל במשמרות עד לשעה 1:00 בלילה, מחמת שהמקום צר הי' מהכיל קהל כה גדול בבת אחת.