כ"ה תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' כ"ה תמוז

היום ביקר ד"ר הירשמן אצל כ"ק אד"ש ונודע שישנה התקדמות בענין האוכל כמו"כ ביקר הפיזותרפיסט אצל הרבי ואח"כ נודע שהי' שבע רצון מההתקדמות.

בשעות היום ביקרו ב770 קבוצת מטיילים (מישראל) והמדריך שלהם הסביר להם איפה הרבי מתפלל ואיפה יושב בהתוועדויות וכו' וסיפר שהוא עצמו זכה להשתתף בא' ההתוועדויות, ולאחמ"כ ליד הפירמידה המערבית אמרו כולם את קאפיטל צ"א פסוק בפסוק לבריאותו של הרבי שליט"א, ונתנו צדקה.

אתמול בלילה המזכיר הרב חיים מרדכי אייזיק שי' חודקוב הגיע בליווי בנו הרב שלום ישראל שי' לחדרו של כ"ק אד"ש ושהה שם דקות ספורות.