כ"ה תשרי תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון כ"ה תשרי

מנחה התפללו בשלוש ורבע, אך הרבי שליט"א לא יצא. הלילה הייתה 'יחידות' משעה 8:20 עד 10:10, אז הפסיק הרבי שליט"א ויצא למעריב.

ה'יחידות' נמשכה מ-10:30 עד 6:30 בבוקר.