כ"ו אדר-ראשון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, כ"ו אדר ראשון

כשנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת שחרית וכן בצאתו, ניגן הקהל ניגון "לכתחילה אריבער".

לתפילת מנחה בגעה"ת יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 1:50, נתן את הסידור לחתנים שהמתינו במקום ובירכם בנוסח הרגיל, וכן נתן להם ולבני משפחותיהם מטבעות לצדקה. בהמשך לכך חילק הרבי מטבעות לצדקה לכל המתפללים. בין הנוכחים היה ר' משה שמואל שי' שטרן, ראש ישיבת סטריקוב, וחתנו של האדמו"ר מסטריקוב.

לחלוקת הדולרים יצא הרבי בשעה שתים וחצי - מאוחר בהרבה מהרגיל!

אם נוסיף לכך את העובדה שהיום הגיעו למעמד חלוקת הדולרים הרבה קבוצות של אורחים, ביניהם גם כאלו שהגיעו ממדינות אחרות (!), נוכח גם להבין מדוע ארכה היום החלוקה כחמש שעות ויותר...

החלוקה הסתיימה בשעה 7:35, וכעבור דקות ספורות יצא הרבי לתפילת מעריב שהתקיימה בזאל הקטן.

בק"ש, התעכב הרבי כמה דקות יותא מהרגיל.

בסיום התפילה הכריז הגבאי על 'תוכנית' הערב: בתחילה יתקיימו הריקודים כסדרם, ואחר כך תתקיים מסיבת סיום ברמב"ם.

בצאת כ"ק אדמו"ר שליט"א מהזאל ניגנו את הניגון של 'ויהי בימי אחשורוש', והרבי עודד בחזקה לימינו, ואחר הסתובב שוב לימינו ועודד את השירה.

ליד המעלית המתינו נוסעים, והרבי בירכם.

מאוחר יותר בלילה התקיימו, כמתוכנן, הריקודים בזאל הגדול, בהשתתפות קהל רב ו'פנים חדשות', יותר מבלילות קודמים. אחר כך נערכה מסיבת הסיום ברמב"ם.