כ"ו אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' כ"ו אלול

היום ביקר ד"ר שיק אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונודע שהיה מאוד מרוצה מעירנותו הרבה.

בימים אלו נשלמת בניית החדר המיוחד שישמש בע"ה - לפי התכנית הגלותית - עבור הרבי, למקום תפלה בימים הנוראים.

את השיעור השבועי בעניני גאולה ומשיח מסר הת' ברוך שי' סלונים שפילפל בענין "זכו עם ענני שמיא - בגאולה העתידה".

היום התחילו גם הסדרים לתלמידי הישיבות - שבאו להסתופף בד' אמות של נשיא דורנו - מאה"ק ומחו"ל וקבוצות קבוצות רכונים הם על גמרותיהם, מאמרי החסידות ושיחות כ"ק אד"ש.