כ"ו תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' כ"ו תמוז

מכל הרופאים אנו מקבלים בשו"ט שב"ה במשך השבוע האחרון המצב משתפר והולך ב"ה ואין שום סיבוכים וכו' והרבי מתחזק ועולה במשקל, וידיעה זו נותנת אופטימיות רבה בנוגע להתקדמות הלאה בע"ה.