כ"ו תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

ש"פ בראשית, מברכים החודש חשון

אחרי התפילה התקיימה התוועדות דכ"ק אדמו"ר שליט"א. בתחילת ההתוועדות קידש כ"ק אדמו"ר שליט"א על היין, וטעם מהמזונות שהיו מונחים לפניו. זו הפעם הראשונה מאז י' שבט תש"י שכ"ק אדמו"ר שליט"א מקדש בעת ההתוועדות. באמצע ההתוועדות הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לכל הקהל לומר "לחיים". בהתוועדות נכח אביו של ילד חולה קשה (שהרופאים כבר התייאשו ממנו ר"ל) והכריז כ"ק אדמו"ר שליט"א שכל הקהל מברך את הילד (ואמר את שמו) ברפואה שלימה, וכל הקהל ענה אמן. אחרי הבדלה הביאו את הילד החולה הנ"ל אל כ"ק אדמו"ר שליט"א (ראשו של הילד הי' נפוח במאוד, ושפתיו היו כחולות ל"ע) ואמר לו: "יעצט גייסטו אריין אין אן אנדער שפיטאל, זאלסטו אנהויבען גייען אויפן ריכטיקן וועג. זיי א גוטער איד און דער אויבערשטער וועט דיר געבן א רפואה שלימה". בשארית כוחותיו ענה הילד "אמן" ומיד לקחו אותו לבית הרפואה. כ"ק אדמו"ר שליט"א עמד בפתח 770 חגור באבנט וליווה במבטו הק' את המכונית שהילד ישב בתוכה עד שנעלמה מעיניו הק'.