כ"ו תשרי תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני כ"ו תשרי

הרבי שליט"א הגיע ל-770 כמה דקות לפני אחת בצהריים ובשעה 1:15 עשו מניין לקריאת-התורה בפרוזדור שלפני חדרו. למנחה יצא הרבי שליט"א ב-3:25 ואחריה יצא ללוות את האורחים החוזרים ללונדון, כשהוא מעודד את השירה בידו. הרבי שליט"א נשאר על עומדו בכניסה ל-770 עד שהאורחים לא נראו עוד.

כשנכנס בחזרה הסתובב והביט אל תוך הזאל, כנראה בכדי לראות מי לא יצא החוצה.