כ"ז אדר-ראשון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני, ז"ך אדר ראשון

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה עשר ורבע.

כשעלה הרבי לתורה נגע בטליתו לפני הברכה שלפני הקריאה בתחילת הקריאה ובסופה, ושוב בתחילתה, ושוב - שלא כרגיל - בסופה.

ביציאתו בירך נוסעים לדרכם. בין הנוסעים היה החסיד הישיש ר' אליעזר שי' ננס, שאמר לרבי שהוא נוסע לירושלים, והרבי ענה לו "בשעה טובה ומוצלחת".

בימים אלו יצא לאור מוגה קונטרס משיחות ז', יו"ד וי"א אדר ראשון. ה'פתח דבר' נושא את התאריך: "פורים קטן ה'תשנ"ב".

לאוהל נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 2:25. לפני צאתו נתן את הסידור לחתן ובירכו בנוסח הרגיל, והוסיף (שוב) "בשעה טובה ומוצלחת. בנין עדי עד", כן נתן לו ולבני משפחתו מטבעות לצדקה.

בחוץ ליד המכונית בירך הרבי נוסעים לדרכם, וחילק מטבעות לצדקה לכל העומדים שם. לפני כניסתו לרכב נופף בידו לשלום.

לפנות ערב, בסביבות השעה חמש בערך, נודע ב-770 כי משהו אירע לרבי שליט"א שבאותה שעה שהה באוהל. הידיעה התפשטה במהירות הבזק מפה לאוזן ובאופן ספונטני החלה נהירה של ציבור עצום, אנשים נשים וטף לעבר 770. כולם היו מבוהלים ונפחדים ומיד החלו לומר תהלים ביחיד וברבים. בשלב ראשון כל אחד ניסה להשיג מידע ואט אט הוא התחיל לזרום. מאוחר יותר יתברר כי היה זה שטף דם קל. רבים זכרו גם כי חלוקת הדולרים של אתמול היתה ארוכה מאד ונסתיימה רק בשעה שבע וחצי בערב...

חלפו שעתיים בערך והרבי שליט"א חזר ל-770 לאחר שהטיפול הראשוני והבדיקות הנחוצות נערכו בו במקום. השמועה אומרת כי עלתה סברא שהרבי שליט"א יסע לביתו שברחוב פרזידנט או אפילו לבית הרפואה ח"ו אך הרבי שליט"א סירב והביע את רצונו הק' לשוב ל-770 כרגיל.

בינתיים הלך וגדל הקהל שנאסף בבית הכנסת ומחוץ לו וכאשר הרבי שליט"א הגיע קרוב ל-770 נסגר האזור לתנועה והרחוב פונה כדי לאפשר גישה קלה ונוחה.

תגובת הציבור היו, מטבע הדברים, מבוהלות ומבולבלות. על כל הפנים ניכרת היתה החרדה לבריאותו השלימה של הרבי שליט"א ובשעה זו הרוב טרם ידע מה אירע ומה המצב.

בתוך כך הגיעו גדולי וטובי המומחים ובהם פרופסורים ידועי שם מנהלי בתי המרפא היוקרתיים בארה"ב והם הגישו את העזרה הנחוצה והורו על הטיפול המתאים ופתחו בסידרה ארוכה של בדיקות. בסביבות השעה תשע וחצי הגיעה אל מול 770 משאית של "בית מרפא נייד" ובה מכשירים הנחוצים לעריכת הבדיקות הדרושות במקרה זה והרבי שליט"א נבדק בה.

זמן קצר אחרי הבדיקות שנמשכו כעשרים דקות החל הציבור להרגע ולהתחזק בבטחון ובתקוה שהמצב ילך ויטב. זאת, בעקבות מידע שנמסר מתוצאות הבדיקות לפיו כל החשוב והחיוני לא נפגע ח"ו.

ככל שחלף הזמן הקהל ב-770 גדל. אנשים ששבו מהעבודה, וגם בין השלוחים ותושבי ערי השדה, היו שחשו שעליהם למהר ל-770 וכאן נוצרו חבורות של אומרי תהלים, לומדים או סתם מחזקים זה את זה ומנסים להשיג עוד פיסת מידע של בשורות טובות ומשמחות. וכאלו אכן היו ע"י המזכירים שהודיעו על שיפורים מעת לעת. הודעה מיוחדת של המזכיר הרב גרונר הושמעה ברמקול ושודרה מיד לכל העולם כולו באמצעות מערכת השידורים של WLCC שאגב מהוה המקור העיקרי למידע אמין ומהיר מאז האירוע.

כפי שכבר סופר, נערכים ב-770 בלילות אלו ריקודים חסידיים וכינוסים לתורה תפילה וצדקה כיאה לימים השמחים של חודש אדר. מתוך ידיעה שהתוספת, ההתחזקות וההתגברות בשמחה, בתורה ובתפלה בודאי יהיו לרצון לפני הרבי שליט"א הוחלט שהערב יהיה כל זה ביתר שאת. וכך היה. קהל הרוקדים והלומדים וקוראי התהלים היה גדול מאד בלעה"ר (גם עזרת הנשים היתה מלאה כשאמהות לא היססו לבוא עם עוללים בידיהן) והשמחה עצמה היתה גדולה. שעה ארוכה שרו ורקדו "דער רבי איז געזונט" וחיזקו זה את זה שאכן כך יהיה, ובתכלית השלימות, בעתיד הקרוב מאד.

770 היה מלא אדם בלילה הזה של אור ליום שלישי עד לשעות המאוחרות ביותר. אפילו אחרי חצות הלילה המשיך הקהל לזרום מקרוב ומרחוק. יהודים שאינך יודע עד כמה הם קשורים לליובאוויטש בימים כתיקונן אמרו בכנות כי לא היו מסוגלים לשכב למנוחת הלילה בלי לנסות לדעת מקרוב מה שלום הרבי.