כ"ז אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' כ"ז אלול

לקראת השבת גמרו לבנות את החדר ואף הרכיבו זגוגיות מיוחדות (כהות במקצת). לבינתיים כיסו את החלונות בקרטונים - כדי שעין זר לא תחדור לשם.

המזכיר (הרי"ק) אף הודיע לרבי על בניית החדר ועל סיבתו - כדי שכ"ק אד"ש יתפלל שם בימים הנוראים - והרבי הסכים על ידו.

ליל שבת קודש

כרגיל, בסיום לכה דודי ניגנו במשך זמן ארוך את הניגון "יחי אדוננו..." מלוווה בריקודים.