כ"ז מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' ז"ך מנחם-אב

היום מלאו ששה חדשים (חצי שנה(!!!)) מהאירוע דכ"ז אד"ר, ועדיין לא נושענו, כולנו אמנם מלאים תקוה ובטחון לשינוי מידי של המצב, וכהבטחת הנביא (בהפטרת השבוע) "ששון ושמחה יימצא בה תודה וקול זמרה". אך עכ"ז עד מתי??? כמה ספרי תהלים נאמרו וכמה דמעות נשפכו על ענין זה ובכ"ז עדיין לא נושענו???

היום ביקר ד"ר מור אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, וזאת כדי לערוך מספר בדיקות בכדי לעמוד מקרוב על ההתקדמות במצבו הבריאותי של כ"ק אדמו"ר שליט"א. בין הבדיקות היה גם מצבו של ה'ווריד' (שהחל לזרום) אותו גילה ד"ר ווייס לפני כמה שבועות. לבקשת הד"ר אמר הרבי מספר מלים כ'אמן' 'שלום', וכיו"ב. לטענת הד"ר ענין הדיבור שהתעורר בשבוע האחרון מהווה התקדמות רצינית - שבעז"ה בקרוב היא תתפתח.

בחודשים האחרונים זוכים התמימים ב-770 לריבוי שיעורים מפי המשפיע הרה"ג הרה"ח ר' י.כ.. שיעורים אלו נערכים בשעות הערב ובהם מלמד ר' י.כ. שי' שיחות ומאמרים מכ"ק אד"ש. בשבוע האחרון למדו את הקונטרס 'ענינה של תורת החסידות'.

יצויין, ששיעורים אלו זוכים לתפוסה מליאה, וזאת הודות להסברתו הנפלאה של ר' י.כ. שי'.

הלילה צפו הבחורים בווידיאו מההתוועדות המיוחדת, אותה ערך כ"ק אדמו"ר שליט"א עבור ר' זושא שי' רבקין, ובה מסר לו גם את הכתר עבור הס"ת שהכניס לכפ"ח.