כ"ז מנחם-אב תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, ז"ך מנחם אב

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. בקריה"ת עלו שני חתני בר-מצוה, ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. א' התמימים שחל היום יום הולדתו כובד בהכרזת ה"יחי" ובהגבהה. סיום התפילה 11:10.

אחרי התפילה התקיימה התוועדות לבר-מצוה במזרח 770.

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:15; סיום התפילה 3:31.

למעריב נכנס בשעה 9:30; סיום התפילה 9:39.

לערך בשעה 10:00, התקיים השיעור העיוני השבועי בעניני גאומ"ש במערב 770, שנמסר ע"י הרב שמואל א.ס. ווילשאַנסקי שי', בנושא "בין ימות המשיח לגאולה האמיתית והשלימה", בו ביאר בטוב טעם כיצד תקופת ימות המשיח החלה כבר לפני תחילה הגאולה האמיתית והשלימה.