כ"ז מרחשון תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' כ"ז מ"ח: הבקר בא אד"ש שעה 10, נכנס לקריה"ת 10:15. ובשעה 11:15 נסע למקה וחזר מהמקוה שעה 12:05, נסע לאהל 1:05 וחזר שעה 5:05, חצי שעה אחרי השקיעה, ונכנס למנחה וכבר הי' מאוחר להתפלל מעריב. למעריב נכנס 5:30, ואח"ז נכנס לביתו וחזר 6:45, ובשעה 8:15 התחיל לקבל ליחידות.

נכנס ברודשטיין ספרדא דדינא מבית דין צדק בירושלים, אד"ש אמר שעוד לא אתחלתא דגאולה, והי' שם כשלש רבעי שעה, גם קוטלרסקי הי' שם. והיום הוציאו הבחורים מחדש המאמר מים רבים ואד"ש אמר לו שיצא בעתו, שכעת יש מחלוקת עם הסאטמר, והמאמר הוציאו על שם קוטלרסקי, ואד"ש אמר שישתתף, ויקנה הרבה מאמרים ויפזרם. נגמרה היחידות 12:45 ואח"ז נכנס חדקוב, ובשעה 1:30 נסע הביתה.