כ"ז ניסן תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' כ"ז ניסן ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 10:20 היות ולא הי' מעבר דרך הכביש הרבי נסע עם בנימין על השדרה ירד אד"ש מהמכונית עשה שלום בידו הק' לילדים קטנים אח"כ הרים ידו לשלום לנשים שעמדו בצד וכן לא' שעמד בפתח 770. יצא למנחה 3:30, יצא למעריב ב-9:30 אח"כ בירך נוסעים. נסע לביתו 11:40.