כ"ז סיון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' ז"ך סיון

היום מלאו ארבעה חדשים מאז האירוע ל"ע ועדיין לא נושענו??? עד מתי??? ערב יום הבהיר כ"ח סיון בו הגיע כ"ק אד"ש "איש וביתו" צלחה וניצלו מציפרני הנאצים ימ"ש. ויהי"ר שנזכה לחגוג יום זה יחד עם כ"ק אד"ש בקרוב ממש ממש ממ"ש!!!

הבוקר ירד הריל"ג לתפילת שחרית ולא מסר שום הודעה, ורק לאחר ששאלוהו אמר שהמצב משתפר מיום ליום, והיום יותר טוב מאתמול. כן נודע שהיום הי' חום נמוך. מספר הכדוריות הלבנות בדם ירד מאז הניתוח מ-40000 ל-13000 ומקווים שבקרוב ממש יחזור ל-10000 שזהו המספר הרגיל אצל כל אדם. גם היום שומעים מחברי ההצלה שמן הסתם הרבי יחזור ל-770 ביום ג' הבעל"ט.

(השמועה אומרת שבמשך כל השבוע שעבר היתה דלקת ריאות וב"ה הכל עבר, כמו"כ היום הרבי ישב על כסא כמה שעות).

היום ביקר הרב יהודה קלמן שי' מארלו בבית הרפואה ובדק את המיקום של ביהכנ"ס, על מנת לברר האם מותר לכהנים להיות שם, א' הבחורים אף הראה לו את החדר שבו נמצאים אלו שאינם בין החיים ל"ע, ומסקנתו היתה שאין היתר וכפי שענה למחרת לכהן ששאלו בנדון - "איך געפינט נישט קיין היתר כלל!".

הערב היתה פרסומת מרובה בנוגע לאירוע שיתקיים מחר יום הבהיר כ"ח סיון בבית הרפואה ע"י אגוח"ח.