כ"ז תמוז תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' כ"ז תמוז: הבקר בא אד"ש ברגל בשעה 11:30, נסע הביתה 6:15 וחזר 7:25, נכנס למנחה 8:15. למעריב ירד 9:13, במנחה הי' מאוד עייף. הלך הביתה הערב 10:15.