כ"ז תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' כ"ז תמוז

היום מלאו חמשה חדשים מאז כ"ז אד"ר ודבר זה מעורר ע"כ שכל מה שנעשה עד עתה עדיין לא הועיל, ועד מתי!!!

נודע שהיום יצאה תשובה חיובית להתמימים מישיבות אהלי תורה מוריסטון ומונטריאל (כ-65 במספר) הנוסעים ללמוד בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א לסידני¬אוסטרלי', מיאמי, אור אלחנן - קליפורני' וניו הייבן.

התקדמות הבני' נמשכת, ולצורך כך סגרו גם את הפתח שמקינגסטון וכעת נשארו רק הפתח שליד הדרייוי דרכו נוהג הרבי לצאת למקוה ולאוהל (ובע"ה בקרוב נזכה לראות שוב מלך ביפיו תחזינה עינינו), וכן הפתח שבו הרבי נכנס ויוצא מביהמד"ר, וכן היציאה שמתחת לפירמידה המובילה ליוניון סטריט, ובקרוב ממש עומדים לצקת את גג בית רבינו שבבבל שזה מהווה השלמת השלד של שלב א' בבני' כפי שתוכננה בע"ה. בצידי הבנין נבנה כבש מיוחד שישמש לכניסה לעזרת הנשים דרך הגג החדש.