כ"ז תשרי תשל"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

ביום ראשון, כ"ז בתשרי, התקיימה שוב "יחידות", עבור האורחים שנשארו. כל אחד עבר ליד הרבי, נתן את פתקו והרבי הכניסו לתוך קופסה מיוחדת שעמדה לידו. אחר כך נתן הרבי לאורח העובר דולר לצדקה, ואיחל: "שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות".

מספרים, שזקני החסידים נכנסו לרבי שליט"א וביקשו ממנו שלא יכביד עליו את העבודה, כמו קבלת אנשים ליחידות וכו'. והרבי ענה להם: "ברענגן משיח איז נאך שווערער!"... [להביא את משיח זה עוד יותר קשה...].

הרבי שאל את הרופא אם יוכל בערב ראש חודש (חשון) לנסוע ל"אוהל", כמנהגו, ולהיות שם לפחות חצי שעה. "דו ביסט א חסיד?" שאל הרבי את הרופא וייס, והמשיך: "א חסיד דארף פאלגן!"... [אתה חסיד? חסיד צריך לציית...]