כ"ח אדר-ראשון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי, כ"ח אדר ראשון

עם בוקר הגיעו עוד רופאים מומחים, נערכו בדיקות נוספות ונודע על שיפורים נוספים. הידיעות הללו הרגיעו את הציבור במידת מה אבל מובן שעדיין כולם מלאי דאגה. במנינים שהתקיימו הבוקר ב-770 הוסיפו על שיעור התהלים היומי ובמוסדות החינוך שבשכונה, גם של התלמידים וגם של התלמידות, ערכו כינוסים מיוחדים של תורה, תפילה וצדקה.

בשעה שש בערב לערך הגיעה בשנית משאית ענק - "בית מרפא נייד" ובה מכשירי בדיקה משוכללים נוספים על אלו שכבר הובאו אתמול והבוקר. הבדיקה נמשכה כעשרים דקות ומאוחר יותר במשך הערב פורסמו הודעות של המזכירים הרב ק. והרב גרונר כי הרופאים מרוצים מתוצאות הבדיקות ואפילו מופתעים לטובה מקצב השיפור במצב.

ובנתיים עולות יוזמות נוספות להוספות מיוחדות בתורה בתפלה ובצדקה. למשל, בערב הגיעה ל-770 קבוצה גדולה של ילדים מ"אהלי תורה" לאמירת תהלים. היו ששמו דגש על הצורך להגביר ולהגדיל את ההכנות הרוחניות לי"א ניסן הבעל"ט ולדווח על התקדמות בשטח זה (נושא שזכה כאן לכינוי "מבצע בשורות טובות"), אחרים פעילים להגברת ה"מבצעים" של יום שישי וכך כל אחד לפי דרכו.

מאוחר יותר הערב התקיימו הריקודים של שמחת חודש אדר הוא החודש שבו בריא מזליה של כל יהודי בכפליים והם היו חדורים בתחושה הכללית שמקיפה את באי 770 בשעה זו - מידה רבה של דאגה, ובד בבד - שמחה על כל פיסת מידע של בשורה טובה ובטחון מוחלט כי הרפואה השלימה תבוא מהר מאד.