כ"ח אלול תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' כ"ח אלול: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 6:48, ובשעה 6:55 נכנס לסליחות. אמר זלמן בוטמאן. הגיעו הבקר יוסף ליש, יוסף פאריז, ובערב מאיר ה. ודוב כהן. בשעה 3 נכנס אחד לאד"ש ויצא 3:15, ובשעה 3:30 נכנס למנחה. לא אמרו תחנון מפני שהי' חתן. נסע הערב גרשון מענדל גרליק חזרה. נסע הערב הביתה 6:10 וחזר 7:10, נכנס החייט והביא הסרטוק. בשעה 9:15 נכנס ר' שמואל לוויטין, בשעה 9:53 נכנס אד"ש למעריב. בשעה 11:05 נסע הביתה עם חדקוב וקרינסקי. הי' שבע ברכות של ברך קיבמאן.