כ"ח אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שבת קודש מברכים תשרי - שנת נפלאות גדולות

כנהוג בכל שבת (וכ"ש מברכים) אמרו את כל התהלים בציבור.

בקבוק משקה מיוחד יצא מהרבי ע"י הר' דוד שי' רסקין, להתוועדות שבת מברכים אלול.

בשעה 2:00 נכנס המזכיר הרחי"ק אל הקודש פנימה ושאל את כ"ק אד"ש "האם ברצונו לצאת ולראות את החדר המיוחד שבנו עבורו". הרבי השיב בחיוב, וכעבור זמן קצר יצא (ע"ג כסא) לחדר, שם שהה כ2-3 דקות. לאחמ"כ שאל הרי"ק את כ"ק אד"ש האם ברצונו להסתכל לתוך 770, והשיב בחיוב. אז הקריבו את הכסא סמוך יותר לחלון והרבי הביט משך זמן מה על ה'זאל', וחזר לחדרו. מאוחר יותר סיפר המזכיר (הרי"ק), שבאם הקהל הי' שם לב שהרבי נמצא, הוא יכל לראותו טוב מאוד, וזאת משום שהחלונות היו עדיין שקופים יחסית. יצויין שמספר בחורים ששמו לב שהקרטונים זזים, לא ייחסו לכך חשיבות מיוחדת.

בעת שהותו של הרבי בחדר, התקיימה ב-770 התוועדות מיוחדת, בה התוועדו בין השאר, המשפיע מאה"ק הרב זלמן שי' גופין, המשפיע הר' פנחס שי' קארף ועוד. מסביבם עמדו והקשיבו עשרות תמימים שהגיעו מאה"ק כדי לחסות בצילו של כ"ק אד"ש.

התוועדות מיוחדת לדוברי אנגלית התקיימה במזרחו של בית הכנסת ובה התוועד הרב אהרן אליעזר שי' צייטלין שעורר ב'קאך' ע"ד חובת האמונה והצפי' להתגלות מלכנו משיחנו וענין הזעקה והצעקה "עד מתי" וכו'. תוך כדי דבריו - בתוך כל דברי ההתעוררות שיצאו מן הלב ועוררו את ליבות השומעים - צעקו כולם יחדיו "עד מתי" (משך כו"כ דקות), וניגנו ניגונים המבטאים את השתוקקותינו וציפיתינו לגאולה

מתוך התוועדות מיוחדת זו יצאו - יחד עם עוד עשרות מאנ"ש והתמימים ששהו באותו זמן ב-770 - אל מול חדרו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א וצעקו-זעקו "עד מתי", הכריזו "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", ובמשך כמה שעות (מ-6:00 לערך עד ל-9:30) עמדו וביקשו את דוד מלכם, ניגנו את ניגוני הרביים ואת ניגוני כ"ק אד"ש, פסוקים וכו' וכו'. מעמד מיוחד שמאז שבת חזון לא הי' כמוהו - ליד חדרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

באותה עת ישבו עוד עשרות רבות בתוך 770 וערכו את סדר הניגונים - כמידי שבת - וחזרת מאמר חסידות בע"פ ע"י הרה"ח ר' ישראל שמעון שי' קלמנסאהן.

מוצש"ק

נודע, שהלילה ניגש האח (הגוי) לכ"ק אדמו"ר שליט"א (בראותו שמשהו אינו כשורה), ומכיון שידע אודות זה שהרבי יצא היום לחדר הנ"ל (שזוהי הפעם הראשונה - מזה ג' חדשים - שהרבי יוצא מחדרו, ופעם ראשונה - מאז ז"ך אד"ר - שהרבי רואה את בית הכנסת), שאל את הרבי כמה שאלות. "האם הרבי הי' בחדר הנ"ל", והשיב בחיוב. "האם הרבי נהנה מזה", והשיב בחיוב. "האם זה שעתה משהו אינו כשורה זהו בגלל שהרבי הי' שם", והשיב בשלילה. "אולי זהו בגלל שמחר הוא יום ראש השנה וזו תהי' הפעם הראשונה - מזה 42 שנה - שהרבי לא יוכל להיות עם החסידים בימים הנוראים ולכן אינו מרגיש בכי טוב", והשיב בחיוב.