כ"ח מנחם-אב תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' כ"ח מנ"א -: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:55, למנחה נכנס 3:17, סגרתי הדלת. נסע הביתה הערב 6:40 חזר 7:30. התחילה היחידות 8:30, נכנסו הרבה משפחות, נכנס שמואל בצלאל ואשתו, ואד"ש נתן לו תניא וסידור. נכנס פיטל יצקביץ. למעריב נכנס 11:45, אחריו נכנס נחום זוין, ואד"ש התחיל לחקור חקירה זה מה שמותר לצאת מא"י על תנאי שילמוד, האם לימוד מעט בחו"ל כבר מספיק לשקול להשאר בחו"ל, או שצריכים ללמוד כל רגע, ואד"ש סיים שכל רגע צריכים ללמוד.

נכנסו במשך הלילה עוד משפחות, נכנס קובלסקי ומשפחתו כרבע שעה, נכנסו הרבה אנשים שישבו כל אחד שעה. בסוף נכנסה בתו של שקלאר והיתה כחצי שעה, היא כבר היתה לפני שבועיים שעה וחצי.