כ"ח מנחם-אב תשכ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' כ"ח מנ"א: הבקר בא אד"ש שעה 12:20, למנחה חכו על הילדים מהקעמפ. לפני שירד דיבר אד"ש בטלפון, ובשעה 3:55 ירד למנחה למטה. אחרי מנחה שרו הושיעה את עמך, ודיבר שלום ליפסקער ואד"ש אמר לו א דאנק, ובזמן שיצא שרו ופרצת, ואד"ש עשה עם ידו. נסע הערב הביתה 6:50, חזר 7:40. היחידות התחילה בשעה 8:25. נכנסו הרבה משפחות, נכנס שלמה רייניץ והכלה, פיקארסקי והכלה, ניומאן והכלה, גיפל הירש והכלה, ועוד משפחות, נכנסו בערך כמאה איש. ובשעה 12 יצא למעריב. וגם נכנסו הרבה בחורים מא"י. ביום חמישי נכנס אחד עם פתק ריק, ואד"ש הביט מכל צד הפתק לומר שזה ריק. היחידות נגמרה שעה 4:15.