כ"ח מרחשון תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' כ"ח מ"ח: במעריב חכה אד"ש עד שיכריזו הפסוק של רש"י. הבקר בא אד"ש שעה 12:20, נסע הערב הבית 3:30 וחזר 4:10, נכנס למנחה 4:20. למעריב ירד 5:20, הלך הביתה 9:05. בקבלת שבת הביט בליקוטי שיחות.