כ"ח סיון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני יום הבהיר כ"ח סיון

בשעה 1:00 לערך יצאו כמה אוטובוסים ל'הר סיני' לכינוס שנערך ע"י אגוח"ח לרגל כ"ח סיון, והיות ועפ"י השמועה נשיא ארה"ב יבקר היום במנהטן, ולצורך כך נוהגים לסגור מספר רחובות ראשיים, ע"כ העדיף רוב הקהל להגיע ברכבת התחתית.

הכינוס נפתח בשעה 2:15 וקהל החל לזרום לתוך הלובי (ביהכנ"ס) הגדול בו התפללו בשבת, בינתיים אנשי התקשורת שנכחו במקום ראיינו אנשים בקהל על סיבת ההתכנסות וכמובן - איך אפשר בלי - השאלה הרגילה על זהותו של המשיח והתשובה הידועה עוד יותר...

בתוך דקות ירד הריל"ג ואיתו ד"ר שלום הירשמן ונשיאות בית הרפואה, והתיישבו ב'מזרח' (על הבימה המאולתרת). המזכיר הרב י.כ. פתח והנחה את המעמד ובתחילה הזמין את ר' אברהם שי' שמטוב חבר אגוח"ח שיאמר את פרק צ"א בתהלים, כפי הנהוג לומר את הפרק המקביל לשנות כ"ק אד"ש, הקהל נעמד על רגליו ואמר פסוק בפסוק, לאחמ"כ אמר בקול את הפרק כפי שתורגם לאנגלית עבור אלו שאינם מבינים לה"ק (הנהלת ביה"ר וכיו"ב) וכמובן שלא את הרייכקייט הטמונה בפרק זה, המבטאת את המצב בו אנו שרויים כעת - עם ההבטחה הברורה "אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי".

הרי"ק הזמין את החזן ר' משה שי' טלישבסקי לומר 'מי שברך' לכ"ק אד"ש, החזן אמר מי שברך ומהקטע "בשכר זה הקב"ה וכו'" החל להתחזן ובקולו הערב סיים את ה'מי שברך'.

לאחמ"כ דיבר הרי"ק על מהות היום. ע"כ שביום זה לפני 51 שנה בדיוק הרבי שליט"א הגיע 'איש וביתו' לארה"ב ומה שנפעל עי"ז, אח"כ סיפר על התקף הלב שעבר כ"ק אד"ש בתשל"ח, כשהרבי בשום פנים ואופן לא רצה לנסוע לביה"ר, ושני הרופאים ד"ר איירו ווייס וד"ר לואיס טישהאלץ עמדו לצידו של כ"ק אד"ש במשך כשבועיים עד שהרבי שליט"א הבריא. כן דיבר על כך שבהשגח"פ שמו של בית הרפואה הוא 'הר סיני' ועל המשמעות הברורה. בסיום דבריו הודה לכל הצוות הרפואי על טיפולו המסור בכ"ק אד"ש.

לאחמ"כ הוזמן נשיא ביה"ר מר ג'ון רו לשאת דברים.

בראשית דבריו הודה מר רו למזכירות הרבי שליט"א וכן לכל הרופאים שטיפלו ברבי שליט"א: ד"ר ארתור אפסיס, ד"ר לואיס טישהאלץ וד"ר שלום הירשמן ולמנהלת ביה"ר הגב' ווענדי גולדשטיין (כולם יהודים). אח"כ אמר שכבוד גדול הוא לנו שהרבי שליט"א (המנהיג הרוחני של העם היהודי) שהה בביה"ר שלנו. כן סיפר על ההיסטורי' של ביה"ר שקם כבר לפני 100 שנה ע"י ארגונים יהודיים למטרת טיפול במהגרים היהודים מאירופה וכו' ובתחילת דרכו נקרא בשם 'ג'ואיש הוספיטל' ובמשך השנים התפתח והגיע למימדים גדולים אלו.

לאחמ"כ הוזמן הריל"ג לדבר, הוא דיבר באנגלית (בתחילת דבריו בירך ברכת רפו"ש וקרובה לד"ר גולדשטיין - א' מרופאיו של הרבי שליט"א - שלקה בהתקף לב (ל"ע) וכולם ענו אמן) בין השאר דיבר בשבחה של גב' גולדשטיין (המנהלת), בהקדימו משל על אחד שהתלוננו עליו חסידים אצל רבם על התנהגותו האכזרית וקמצנותו המיוחדת, בבוא היום הזדמן לאותו חסיד לנסוע לרבו, העיר לו הרבי על התנהגותו ודרש ממנו אז מ דארף רחמנות האבן אף א איד!, לאחר זמן החסיד חזר לביתו, בא' הערבים הזדמן לביתו יהודי ודפק חזקה בדלת באומרו שבחוץ יורד שלג ומבקש מחסה, החסיד הנ"ל לא מיהר לפתוח ודחה אותו ב "עוד מעט אפתח", היהודי הנ"ל דפק שוב ועוד הפעם חזרה ע"ע אותה התשובה, עד שלאחר משך זמן פתח לו את הדלת, משנכנס פנימה שאלו היהודי מדוע לא פתחת לי את הדלת מיד? השיב לו החסיד: כל עוד היית בחוץ הי' לי על מי לרחם וקיימתי מצוה משא"כ בהכנסך פנימה. לעומת זאת גב' גולדשטיין ברגע שהתקשר אלי' ד"ר הירשמן והודיע לה שכ"ק אד"ש צריך לנסוע לביה"ר אמרה "הכל פתוח בשביל הרבי"...

לאחמ"כ הודה לאנשי הביטחון ובהקשר לכך סיפר מעשה בהקדימו שלפני שנים (בתש"ל) כשהנשיא זלמן שז"ר ביקר אצל כ"ק אד"ש ביחידות כל אלו שהיתה להם רשות להסתובב בבנין של 770 הוצרכו לענוד תג מסויים על בגדיהם, וכשנסתיימה היחידות הנשיא שז"ר יצא החוצה וכ"ק אד"ש יצא מחדרו ללוותו ולרגע נעצר ע"י כמה מה'אף בי אי' - אנשי הביטחון האמריקאים, כשהריל"ג ניסה להסביר שזהו הרבי שליט"א והוא זה שאתו נפגש הנשיא שז"ר לא עזר במאומה, הם דרשו 'תג' ולרבי שליט"א כמובן לא הי' ולכן סבבו את הרבי שליט"א, עד שהריל"ג ניגש לא' מאנשי הביטחון הישראלים (שאינם 'מרובעים') והם סידרו את הענין. בדומה לזה קרה לגב' גולדשטיין שבאחת ההזדמנויות ירדה לביהמד"ר 'הר סיני' וכשרצתה להיכנס בחזרה לתוך ביה"ר ולא הי' לה תג - השומר האחראי על הביטחון לא רצה להכניסה למרות היותה המנהלת של ביה"ר, עד שהגיע א' שידע מי היא והכניסה. בסיום דבריו הודה גם הוא לכל הצוות הרפואי על התנהגותם למופת במשך כל הטיפול בכ"ק אד"ש.

הרי"ק סיפר על כך שלפני כמה שנים הי' לרבי אינפקצי' ופנו לד"ר גולדשטיין והוא אמר שאם מדברים בענין כזה שיגשו לד"ר הירשמן, ולאחר זמן קצר הרבי החלים ומאז ד"ר הירשמן ב'משפחה', והזמין את הד"ר לומר כמה מלים.

ד"ר שלום הירשמן: בד"כ אני מוזמן לדבר נאום מדעי, אלא שלקהל כזה לכאורה צריכים לומר דרשה המבוססת על פסוקים מהתורה, כשהרבי יצא מ-770 לביה"ר נזכרתי בנאמר בפרשת "ויצא" על הפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע" - דרש רש"י "... פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה", וכן בנדון דדן כשהרבי הגיע לביה"ר הכל הגיע לכאן. והמשיך, שאצל יעקב אבינו בדרכו לחרן כתוב "וישם אבן מראשותיו" ורש"י על המלים "וישם מראשותיו" אומר "... התחילו מריבות זו עם זו זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו וזאת אומרת עלי יניח וכו'" (בראשית כ"ח,א.), ואנחנו ג"כ רצינו שהרבי יהי' דווקא אצלינו וכידוע שביה"ר המתחרה 'קורנעל' (בו עובד גם ד"ר רעזניק) רצה מאוד שהרבי ישהה בו ואנחנו זכינו. לאחמ"כ העיר ג"כ שאנו מדמים ומקשרים את שם ההוספיטל ל'הר סיני', ובכן, לכאורה זה קצת שונה, שהרי אז היתה הגבלה שלא יוכלו לגשת וכו' משא"כ כאן הנכם נכנסים באופן חפשי ל'הר סיני'. כן דיבר על הזכות שנפלה בחלקו לשמש ת"ח, גדול הדור, והיטיב להתבטא שהתקיים בו 'גדולה שימושה יותר מלימודה'. וכן 'מורא רבך כמורא שמים' שהרי יש שלושה שמדמים אותם להקב"ה, והם ההורים והרב.

לאחר הדברים הנפלאים ששמענו מהד"ר שדיבר כחסיד, העיר הרי"ק שבתקופה זו עולם הפוך ראינו, חסידים נהפכו לרופאים, ורופאים לחסידים. וזימן את ד"ר טישהאלץ לומר דברים.

ד"ר לואיס טישהאלץ סיפר על היותו רופא של הרבי מתשל"ח, ומאז ומתמיד - כנאמר אצל משה רבינו "לא כהתה עינו ולא נס לחו" - אצל כ"ק אד"ש הניצוץ והברק בעינו והחיוך על פניו הקדושות, לא משו ממנו, ואף הבוקר כשביקרתי את הרבי ראיתי זאת.

בהסתיים סידרת הנאומים הודה המנחה הרי"ק לכל הרופאים והמסייעים, והמשיך ומנה את שמותיהם של חברי ההצלה, והזכיר את הרב בנימין שי' קליין והרב ש"ב שי' גנזבורג הנמצאים 24 שעות ביממה למעלה (וכפי שנודע שהרב קליין עומד ליד חדרו של הרבי וכל הזמן אומר תהלים), כאן המקום לציין שהר' בנ"צ שי' סטאק משתתף במסירות בכל העבודה שנעשית מסביב לרבי. ולסיום הריל"ג מזכיר שוב להודות ל'בית הכנסת הגדול - הר סיני'.

כמו"כ הציע הרי"ק להנהלת בית הרפואה לשנות בסמל הנמצא על בגדי הרופאים וכו' את המילים 'בית חולים' ל'בית רפואה' (עפ"י שיחתו הידועה של כ"ק אד"ש), והדגיש שוב ושוב שאיננו יודעים איך להודות לכם כלל והזמין את מיסטר פרידמן מהנהלת ביה"ר לקבל מזוזה מהודרת שיתקינו בבנין החדש שז"ע ערכו בו חנוכת הבית.

לסיום הודה לכל אלו שבאו להשתתף בכינוס והזמין את החזן ר' משה שי' טלישבסקי שינגן "שיבנה ביהמ"ק", הכינוס הסתיים בשעה 3:35 לערך. בגמר הכינוס התקיימה ברכת כהנים המונית בבית הכנסת הגדול 'הר סיני' באירגונו של ר' שלמה הכהן שי' איידלמן לרפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש, והקהל התפזר איש לביתו.

עם תום הכינוס ניצלו הכתבים את שהותם של הרופאים באולם ושאלום מספר שאלות, ד"ר טישהאלץ נשאל כמה שאלות, א) איזה סוג סטרוק הרבי עבר - קל או קשה, והד"ר השיב אינני מגדיר קל או קשה, אלא ברור שלאדם בן 90 סטרוק זה סטרוק! ומאידך קצב ההחלמה אצל הרבי - ביחס לאדם אחר בגילו - טוב מאוד. ב) באיזה קומה הרבי נמצא, והד"ר לא השיב, ג) מי נכנס לרבי, והשיב רק הרופאים ואנשי המזכירות, הריל"ג הוסיף שרופאים שאינם שייכים למחלקה זו גם מוגבלים בכניסה, ושיש שם שומר כל הזמן. הד"ר הסביר שהחלק בו אנו עומדים כעת (ובו נערך הכינוס) הוקצה למבקרי הרבי שליט"א ובו אומרים תהלים וכו', הריל"ג הוסיף שמכנים את האולם 'בית הכנסת הגדול - הר סיני'.

הרב ק. נשאל ע"י הכתבים מה תוארו המדוייק, ובתור תשובה הוציא את ה'תג' שניתן לו ע"י ביה"ר כדי שיוכל להכנס ולצאת במשך שהותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א בביה"ר, וכמקריא מהכתוב אמר שתוארו הוא 'ראביי'. כששאלוהו מה גודל תנועת חב"ד האם כמה אלפים, והשיב כמה מליונים כולל אוהדים וכו'. גם הכתבת הזכירה שכינו את האולם 'ביהכנ"ס הגדול מאונט סיני', והסכים עימה. בתשובה לשאלה האם מתכוננים לערוך מסיבה גדולה לקראת חזרת הרבי ל-770 השיב שאין הכנות מיוחדות.

נודע שתוצאות הבדיקות היו חיוביות וטובות, ובכלל נמסר שבשבוע האחרון מצבו של הרבי גם מבחינת ה'סטרוק' טוב מאוד ביחס לארבעת החדשים שעברו, וזה מתבטא בכמה דברים, הרבי מקבל אוכל דרך הצינורית, ער במשך הרבה יותר זמן, מתחזק באופן כללי וכו', ועתה יתישבו כל הרופאים ויחליטו סופית מתי הרבי יחזור ל¬770.

בשעה 7:30 לערך ירד הריל"ג לתפילת מנחה ומסר שעל פי כל הבדיקות שנערכו במשך היום הוחלט שהרבי יחזור בע"ה מחר, לאחר תפילת מנחה שאלוהו מספר שאלות א) מתי הרבי יחזור - בבוקר או בערב, והשיב "נישט פאר מיטאג", (לא לפני צהרי היום), ב) האם זה נכון שלרבי הי' חום השבוע, והשיב שאין זה נכון, ובמשך חמשת הימים האחרונים לא הי' מים ולא חום.

כן נודע שהיום ראה חסיד באבוב את הרבי שליט"א כשהי' בדרכו לחדר בו נערכות הבדיקות, ומסר שהרבי נראה בלעה"ר כ"כ טוב, עד שרצה לגשת ולתת לרבי קוויטעל...

הלילה התקיים סיום רמב"ם ב'הר סיני' יחד עם התוועדות חסידים לרגל כ"ח סיון, בארגונו של הר' מנחם שי' גרליצקי, ובהנחייתו של הרב יקותיאל מנחם שי' ראפ.

הבחורים הסתובבו עד השעות הקטנות של הלילה באיזור ביה"ר וב-770, לאחר שנודע שכ"ק אד"ש חוזר ל-770 היתה מחשבה שהרבי יבוא בהפתעה ויגיע עוד באמצע הלילה, ולכן חלקם נשארו לישון ב-770 ע"מ להיות נוכחים בהגיע כ"ק אד"ש, יודעי דבר אמרו שהרבי לא יגיע הלילה וזאת משום שהרופאים רוצים לערוך בדיקות למחרת בבוקר ורק אח"כ - בשעות הצהריים - יגיע, חלק מהבחורים לקח את השמועה הזו בערבון מוגבל מחשש שמא הופצה כדי להסתיר את בואו של כ"ק אד"ש שייתכן עוד הלילה ומשום כך נשאר לראות מה ילד לילה, השאר הלכו לישון. הרבה אברכים טרחו להשאיר את מספרי הטלפון שלהם אצל חבריהם הבחורים ע"מ שיודיעו להם ברגע שהרבי חוזר ל-770.

כמו"כ בחדרו של הרבי נעשו ההכנות האחרונות לקראת חזרתו של כ"ק אד"ש (בנוסף לשיפוצים שנערכו), צבעו את החדר וניקו את הקירות שחלקם היו מוסתרים בארון הספרים והצטבר עליהם אבק של 40 שנה לערך.

ומענין לענין באותו ענין, הבני' ב-770 עדיין בעיצומה, יש לציין שעובדים במלוא המרץ ובעתיד הקרוב כנראה עומדים לסגור את הפתח שיציאתו לקינגסטון (ששימש בזמן האחרון כפתח הראשי) והיציאה תהי' מהדרייו-ווי (מקום חניית רכבו של הרבי שליט"א) שם גמרו לבנות את הגשר והירידה המיוחדת של הרכב.