כ"ח תשרי תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי כ"ח תשרי

ל-770 הגיע הרבי שליט"א בשעה 1:15 בצהריים, והביט במבט חודר אל תוך הזאל. מהמזכירות הודיעו שלא ייצא לתפילת מנחה. בשעה 5:50 יצא הרבי שליט"א, כנראה לביתו, וב-7:50 חזר בהליכה מהירה, כשהוא עולה בקפיצה קלה את המדרגות של 770 ונכנס לחדרו.

אחרי שתי דקות יצא למעריב.