כ"ט אלול תשט"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

ערב ראש השנה

אחר התרת נדרים אמר אד"ש: א גוט יאר און כתיבה וחתימה טובה. ובמשך הבוקר פתח איזה פעמים את הדלת בכדי לקבל פ"נ מכל או"א, ובכלל אמר לכל אחד ואחד כנ"ל אחר התרת נדרים. כן נכנסו אליו מזקני אנ"ש למסור את הפ"נ הכללי ואת הפ"נ עבור כ"ק אד"ש, אבל איני יודע מה שאמר אליהם. אחר כך נסעו כולם על האוהל הקדוש.