כ"ט מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' כ"ט מנחם-אב

ערב שבת קודש ביקר ד"ר טישהאלץ אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, ולבקשתו של הד"ר אמר הרבי 'גוט שבת'.

מד"ר רוזן שמענו שבשלושת השבועות האחרונים, רואים אצל הרבי שליט"א שינויים גדולים ובולטים לטובה, הן בענין הדיבור והן בשאר חלקי הגוף הקדושים.

ליל שבת קודש

השבת החלו כבר להרגיש שתחילת שנת הלימודים בפתח וכבר ניתן היה לראות ב'בית חיינו' את מאות הבחורים שחזרו מה'מרכז שליחות' וה'קעמפים'.

במנין המתקיים סמוך לחדרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, עמד הש"צ הרה"ח ר' בנימין הלוי שי' קליין - מזכירו של כ"ק אדמו"ר שליט"א - שזהו יום השנה לאביו ע"ה.