כ"ט סיון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי כ"ט סיון ער"ח תמוז

בבוקר בשעה 11:00 לערך הגיעה חברה מיוחדת שהרכיבה מחיצות (בדומה לשרוול שמתחבר מהטרמינל למטוס - הסגור מלמעלה ומצדדיו) מהפתח הראשי עד לכביש - בכדי לשמור על הפרטיות של הרבי שליט"א בבואו להיכל קדשו.

בשעה 1:00 לערך נסע רכב ההצלה ל'הר סיני' עם הכובע והסירטוק של הרבי, והבחורים נכנסו לכוננות גבוהה. חצי שעה לאחמ"כ נסע ר' י.כ. ברכבו לביה"ר, ונודע שלפני השעה 3:00 הרבי לא יחזור.

בשעה 3:00 בצהרי היום, כוננות גבוהה מאוד. קהל גדול החל לנהור לאחר ששמע על חזרתו המתוכננת של כ"ק אד"ש ל-770. גם כתב מהעיתון 'ניו יורק ניוזדיי' הגיע.

בשעה 3:15 נודע ע"י הכתב הנ"ל שהרבי יצא מ'הר סיני' לפני 5 דקות בדיוק. ידיעה זו עברה מפה לאוזן במהירות הבזק, והקהל החל להתכונן לרגע המיוחל שבו נשיא דורנו יחזור ל'בית רבינו שבבבל' ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב.

לאט לאט השדרה מול 770 מתמלאת והולכת, המשטרה נתנה חסות של כבוד והי' יצוג נכבד של סגל המשטרה, מפקדים וקצינים בכירים שבאו לכבד את נשיא דורנו.

בשעה 3:45 נראו הפנסים המהבהבים מרחוק והבחינו ברכב ההצלה וכו'. לאחר כדקה הגיעו ל-770. רכב משטרה נוסע לפניהם ע"מ ליישר את הדרך ממכשולים ורמזורים, אחריו רכב ההצלה בו הי' כ"ק אד"ש, ברכב ההצלה ישבו מאחור ליד כ"ק אד"ש: משה קליין, המזכירים - הריב"ק והריל"ג (הרי"ק נסע ברכבו), ד"ר פלדמן וד"ר רוזן, מקדימה ישב הנהג אינגי ביסטריצקי ולידו המזכיר ר' שלום מנדל שי' סימפסאן שבידיו אחז את הכובע (בתוך קופסא) והסירטוק של הרבי שליט"א. אחרי רכב ההצלה נסע הרי"ק ובסוף השיירה ניידת משטרה נוספת.

בהגיעם ל-770 הצטופפו רבים סביב המחיצות ע"מ לראות את הרבי שליט"א ולו לרגע. הקהל שהי' נרגש מאוד ניגן כל העת את הניגון "אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי" ואח"כ שרו "יחי אדונינו". בנוסף לכך הרב שלמה הכהן שי' איידלמן אירגן 'ברכת כהנים' ציבורית בהשתתפות כל הכהנים שנכחו במקום. הרכב נעמד ברווערס ונצמד לשרוול, הריל"ג יצא מהדלת הצדדית ונכנס לתוך השרוול. וועד המסדר ניסה להשליט סדר בדחפו את ההמון מהמעבר.

הרבי שליט"א יצא ע"ג מטה, גופו הק' מכוסה - כפי שהי' בנסיעתו לביה"ר - ופניו הק' מגולים, ונכנס היישר דרך הפתח הראשי לחדרו הק'. יחידי סגולה הצליחו להעיף מבט מבעד לחלונות, והחצופים שבהם אף הסיטו את המחיצות והתאמצו לראות את כ"ק אד"ש. לאחמ"כ סיפרו שהרבי נראה הרבה יותר טוב מאשר בשבועות, ת"ל.

מיד אח"כ נודעו עוד מספר פרטים ע"י כמה מהתמימים שבאו מ'הר סיני', הרבי שליט"א יצא דרך חדר המיון (מאותו מקום בו נכנס) ונכנס היישר לרכב ההצלה, צלמי עתונות לא נכחו (ובכלל בתוך ביה"ר עפ"י החוק אסור לצלם), ויחידים שהיו בחוץ לא יכלו לצלם יותר מאשר את רכב ההצלה. השיירה נסעה דרך ה 'אף די אר' (הכביש העוקף את מנהטן ובו אין רמזורים) וממנו עלו על הברוקלין-ברידג', המשיכו דרך פלטבוש אבניו ואיסטערן פארקוויי ל-770.

הישיבה ב'מאונט סיני' עברה חזרה ל-770, ועתה מקווים לראות את ישועת ה' כהרף עין ברפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש בקרוב ממש ממש ממ"ש!

היום קיים הקהל תענית שעות ויום תפלה לבריאותו והחלמתו המהירה והשלימה של כ"ק אד"ש, תיכף ומיד ממש, חלק מהקהל השלים את הצום עד הערב ולכן התקיים ב770 מנין מיוחד שבו קראו פרשת 'ויחל' וכו'.

היום פירסמו קטע ממאמר באוה"ת על ענין המרה (מסעי א'שצב), בקטע זה מוסבר שאחרי ענין המרה מגיעים אלימה שזהו ענין המראה על התחזקות וכו', וזה לשונו "וא"כ פי' ויסעו ממרה היא קליפת נוגה שדווקא ע"י בירור דמרה נמשך להיות ויבואו אלימה... והיא וודאי עליי' עצומה מההפך אל ההפך... והוא ג"כ מלשון ובריא אולם שהוא הפך ענין מחלה ומרה... כ"ק תכלית בריאת הנפש מבלי שום חולה" ואפשר לקשר זאת למה שמבואר בהמשך תער"ב בענין "והסירותי מחלה מקרבך" שזהו הוצאת המרה (חלק א' עמודים שע"ז-שע"ח).

בשידורי הרדיו בניו יורק דיווחו היום על כך שכ"ק אד"ש חזר ל770, אנשים הגיעו היום ל770 מתוך צפיה להתוועדות שבוודאי תיערך לרגל האירוע המשמח, כמו"כ הגיע אוטובוס שלם של בחורים מהקעמפ בפנסילווני' כדי להשתתף בהתוועדויות, לפועל באותו ערב לא היו התוועדויות ורק למחרת נערכה התוועדות ברוב עם (כדלהלן).