כ"ט סיון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי כ"ט סיון

גם היום זכינו לתפילת מנחה במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ. השעה היתה 2:05, ובאותה שעה רוב הבחורים היו עדיין במבצעים, אך כלל אנ"ש תושבי השכונה מיהרו לזכות לראות את המלך. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ למרפסת לדקה ומחצה ועודד קלות בראשו הק', ולסיום סימן לסגירת הוילון.

  • * *

יד החסידים על העליונה

בעיתון ה'ניו-יורק-טיימס' פורסמה היום מודעה על עמוד שלם בענין המשיח. אם מזה כחצי שנה, מאז יו"ד שבט, נערמו קשיים להכנסת מודעות בעיתונים בענין המשיח מאחר וכל דבר צריך להיות 'באופן המתקבל', הרי שהרב יצחק שפרינגער שניחן ב'כוח העקשנות', כדברי כ"ק אד"ש מה"מ, הכניס היום מודעה - שעוקפת את כל המכשולים שנערמו עליה - בה מוסבר בענין המשיח ומי הוא שראוי להיות המשיח. המודעה, שיש לציין שעלתה כ-$18,000, קוראת לאנשים ליטול חלק בביאת המשיח ע"י קבלת הוספה בתומ"צ. בתחתית המודעה צויינה גם הכתובת למשלוח ההחלטות הטובות, באופן של "גזור ושלח". במודעה לא מוזכר אמנם שמו הפרטי של כ"ק אד"ש מה"מ, וכמו"כ לא מוזכר השם ליובאוויטש, אך כל המודעה מדברת ע"כ שהרבי אמר, הרבי ביקש והרבי הוא מלך המשיח. סיבת הדברים היא כדלהלן:

גזירה חדשה על פרסום המשיח בעיתונות, כנסיון נואש ואחרון לעצור את המרכבה, ניחתה בזמן האחרון: אלו שלחמו ביו"ד שבט נגד ה'סאטעלייט', המשיכו במלחמתם ע"י שניגשו לשלטון החוק, קרי: עורכי-דין, ובמכתבים רשמיים הודיעו לכל העיתונים אשר מעתה לא יוכלו לפרסם שום דבר בשם ליובאוויטש או עם שמו של הרבי באיזה ענין שרק יהי', ובפרט בענין המשיח - אלא א"כ תינתן הוראה במפורש בכתב או בדיבור ע"י כ"ק אד"ש מה"מ או ע"י מזכירו. זוהי הסיבה אשר זה זמן רב לא יכלו לפרסם בעיתונות מודעות עם שמו של הרבי... (זוהי גם הסיבה שמהמודעה - הקוראת להביא את הילדים לעשרת הדיברות - שפורסמה בעיתונות בערב חג השבועות, הושמט שמו של הרבי...) אך הרב שפרינגער, כאמור, העלה יוזמה (וכאמור, ביצע אותה) להכניס מודעה שתהי' ברורה לא פחות גם בלי שמו של כ"ק אד"ש מה"מ... וכך נולדה המודעה הנ"ל המתארת את מה ש"הרבי" אמר וביקש. מי יתן ונזכה בקרוב ממש להסיר גם מניעות ועיכובים אלו, "וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר".

ליל שבת קודש

לאחר המתנת משך זמן, נודע שלא נזכה להשתתפותו של כ"ק אד"ש מה"מ.