כ"ט תשרי תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי כ"ט תשרי, ער"ח מרחשון

היום נסע הרבי שליט"א לאוהל ושב בשעה 6:20, שש דקות אחר השקיעה. מנחה בשעה 6:27 וכשנכנס הוציא משהו מסידורו ונתנו לרב חודקוב. בערב קרא הרב סימפסון לאהרן הלפרין ואמר לו שבימים אלו יצטרך כל בחור להכניס לרב חודקוב סכום של 300$, אחרת עלולים לשלוח אותנו הביתה. לחלק מאתנו יש כסף, אך איננו רוצים להכניסו, בכדי שלא לקלקל לאלו שאין להם.