כ' אלול תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

כשהגיע הרבי אחר הצהרים מביתו ל-770 שוחח על מפתן 770 עם הרב החסיד ר' בנימין גורודצקי (בא-כוחו באירופה, בצפון-אפריקה ובאה"ק). הבחנתי, זה היה מאוד מעניין לראות, איך סימן הרבי תנועת פליאה בידיו הק'. אחר נכנס לחדרו.

לתפילת מנחה יצא בשעה הרגילה.

הס הושלך כשנכנס הרבי לקבלת-שבת. הבחנתי כי באמצע "לכה דוד" עיין בפתק מסוים ולבסוף הניחו תחת הדף האחרון בסידור. ניגב את עיניו הק'.

בסיום התפילה אמר הרבי כרגיל "גוט שבת".