כ' כסלו תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

אחרי קרה"ת יהודי א' אמר לרבי שהוא בן 80 ורוצה לחיות לכה"פ עד 90, כ"ק אד"ש ענה לו הרי אתמול (בהתוועדות) אמרתי לך שניפגש עוד 10 שנים בעז"ה. אחה"צ נסע הרבי לאוהל. בערב התקיימה בזאל למטה מסיבת סיום הרמב"ם על קנין והתחלת ספר משפטים.