כ' מרחשון תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, כ' מרחשון

בלילה, בשעה 8:15, החלה ה'יחידות'. נכנס אחד הבחורים מהקבוצה שלנו. הרבי אומר לו שימסור לכל התמימים שילמדו בשקידה ולבסוף אומר לו "נסיעה צלחה". כפי המשתמע לא תהיה 'יחידות' נוספת לפני הנסיעה.

בשעה 10:50 נכנס ר' שמואל הכהן אבידור. תחילה עמד במשך 20 דקות. הרבי אמר לו לשבת ולא רצה. הרבי אמר לו שהוא מפריע לו בעמידתו ועדיין לא רצה לשבת. רק כשהרבי נעמד הסכים אבידור להתיישב. הוא היה ב'יחידות' שעה וחמישים דקות, עד 12:40.

בין הדברים שהרבי שוחח עמו:

על ה"חינוך העצמאי" אמר הרבי שהוא מניח את הדעת, ועל כמה בתי-ספר שלהם אמר שהם ברמה טובה. בנוגע ליהודי רוסיה אמר הרבי שלא יזיקו לדתיים בארץ, ממילא זה יעזור ליהודי רוסיה ושלא ידאגו ליהודים באמריקה.

הרבי אמר ש'לא צריכים להתפלל' שיהיו מנהיגים צעירים במדינה. יש מעלה לדוד בן גוריון על לוי אשכול, ששיטה טובה עדיפה מחוסר שיטה. בעניין האיחוד של כל מפלגות הפועלים בארץ אמר לו הרבי שזה לא טוב וזה יזיק למפא"י, ואשכול יודע שזה לא טוב. עם זאת אמר לו הרבי שימסור לאשכול מתוך ידידות שלעת סגולה יאריך ימים על ממלכתו.

על המשורר אברהם שלונסקי אמר לו הרבי שהוא מתפלא איך שהגיע למפ"ם, אחרי שהכיר אותו בתור צעיר שלא היה שום פגם, וכן בספריו אין פגם.

עוד אמר לו הרבי שימסור לראשי המדינה בעניין המיסיון שהם מקלקלים בעצמם ע"י הפירסום שעושים משפט לבחורי הישיבה, שבוחלים בזה לא רק הדתיים שבחו"ל כי-אם כל היהודים. אבידור שאל אם ההפגנות לא יקלקלו לקרב יהודים, והרבי ענה לו שאדרבה, על משכבם הם יחשבו למה הדתיים מפגינים ובמילא יתעוררו לתשובה ואז יוכלו לפעול יותר.

אבידור אמר שלסטמר יש טענות כלפי ליובאוויטש מפני שהרבי מחזיק משז"ר. הרבי אמר לו שהוא לא צודק בזה. אבידור ביקש שהרבי יבקר את העיתון 'פנים אל פנים' והרבי אמר לו שע"י התקשרות וביטול הכל יהיה בסדר.

הוא גם ביקש מהרבי שיסדר לו מישהו שילמד עמו חסידות וכן יורה לו מה ללמוד. הרבי ענה לו שאם יכתוב אז גם יענה לו וגם יבין עם מי ללמוד. הרבי שאל אותו אם הוא עוזר למוסדות חב"ד וענה הלה שבאופן פרטי לא, מלבד כאשר בא אליו הרב אפרים וולף ומבקש משהו, שכאשר הוא רואה עד כמה שהוא עייף מהעבודה הוא אינו יכול לדחות אותו. הרבי אמר לו שר' אפרים עובד קשה ושצריכים לעזור לו. בכלל תבע ממנו הרבי שיעזור בענייני הכלל, לאנשי חב"ד, ושגם עזרה לאוהדים נכלל בעבודת הכלל.

ליל ה'יחידות' הסתיים ב-1:15. בשעה שתיים יצא הרבי ללכת לביתו.