כ' מרחשון תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:20, קראו בחוץ לחיים. דוד ראסקין קיבל עלי' מפני שאשתו נולדה בת, למנחה נכנס 3:15, נסע הערב הביתה 4:20 וחזר 5:10. ואח"ז נכנס ניסן מינדל. למעריב נכנס 6:40, ובשעה 10 נכנס חדקוב, ובשעה 10:30 נסע הביתה עם הרבנית.