כ' תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' כ' תמוז

הערב נערכה מסיבה בזאל (הקטן) ב770 למעלה לכבוד הקבוצה שקיבלה הסמכה לשחיטה ע"י השו"ב הרב ישראל שמעון שי' קלמנסון ובהשתתפות הנהלת הישיבה, במסגרת זו נסמכו 14 שוחטים כ"י, הרב קלמנסון נשא דברים וחזר על שיחת כ"ק אד"ש משבועות תשי"ג, בה מסביר הרבי את ענין השוחט שענינו הוא גם לדאוג לרוחניות של העיר ולא רק בעל מלאכה.

כמו"כ דיברו הרה"ח דוד שי' רסקין והרה"ח שלום שי' מורוזוב.