ל' מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק א' דר"ח אלול

השבת היתה שבת שמחה ומיוחדת, וזאת מחמת ריבוי החתנים, כמנין 'טו"ב'. חמשה מהם ערכו את הפארבריינגען של ה'אויפרוף' ב'בית רבינו שבבבל'. בין המתוועדים בלטו הרה"ח ר' אלימלך שי' צוויבל - משפיע בישיבת תות"ל מוריסטאן, הרה"ח ר' שלמה שי' זרחי - משפיע בישיבת תות"ל-770, הרה"ח ר' ישראל שי' פרידמן ראש ישיבת אהלי תורה, הרה"ח ר' זיסל שי' פיקארסקי והרה"ח ר' יוסף שי' הומינר.

עיקר ה'קאך' בהתוועדות הי' בענין 'אז דער רבי זאל זיין געזונט' ובענין 'משיח'. בעת ההתוועדות חולק גם - ע"י הרה"ח ר' דוד שי' רסקין, חבר אגוח"ח - משקה שהוציא הרבי במיוחד עבור התוועדות זו.

בנוסף להתוועדות הגדולה, התקיימו ברחבי השכונה ריבוי התוועדויות, בין השאר התקיימה התוועדות עבור התמימים השלוחים שי', היוצאים בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א - למשך כשנה-שנתיים - לישיבות בניו-הייבן - קוניטיקעט, סידני - אוסטרלי', מיאמי - פלורידה ואור אלחנן - קליפורני'.

לאחר תפילת מנחה התקיים (כרגיל) סדר ניגונים וחזרת מאמר דא"ח ע"י הרה"ח ר' חיים שי' סעריבראנסקי.

היום הוציא כ"ק אד"ש (באמצעות מזכיריו) שלשה בקבוקי משקה, א' עבור ההתוועדות הגדולה שב-770, כנ"ל, א' לתמימים השלוחים, היוצאים למשך שלושה חודשים לעסוק בהפצת המעיינות בעיר סמרקנד אשר באוזבקיסטאן וא' למוסד 'ברית אברהם', עבור ה'בר מצוה' שעורכים לח"י נערים יוצאי רוסי'.