ל' סיון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' ל' סיון

עם בוקר התחדשה ברכת כהנים המתקיימת מול חדרו של כ"ק אד"ש בשעה 03:9 כפי שהי' כל הזמן מאז ז"ך אד"ר, באירגונו של הרב שלמה הכהן שי' איידלמן.

כמו"כ הבוקר התקיימה קריה"ת בהול שליד ג"ע התחתון וזאת לאחר הפסקה של כשבועיים מאז נסיעתו של כ"ק אד"ש ל'הר סיני'.

כן נודע "אז ס'איז געווען ב"ה ארואיקע נאכט, נאך מער ווי ס'איז געווען אין די לעצטע וואך".

הלילה התקיימה סעודת הודאה שנערכה ע"י הגבאים בביהכנ"ס ליובאוויטש שבליובאוויטש, התוועדות זו לא שודרה ב'הוקאפ' וזאת מכיון שהיתה פתאומית ולכן לא הספיקו לארגן את כל הענינים הטכניים (ואשר ע"כ הקהל 'זכה' לבוא ולהשתתף בגופו...).

בתחילה התוועדו הגבאי הרב יהושע שי' פינסון, הרב מאיר שי' אבצן, הרב דוד שי' רסקין והרב יהודה שי' חיטריק, ששחזרו את סיפור המאסר והגאולה של כ"ק אדמו"ר הקודם נ"ע בג' וי"ב תמוז ואיך שנודע ע"כ בעיירותיהם (חרקוב וחרסון וכו'), באמצע דבריהם החלו לנגן ניעט ניעט ניקאווא וכו' ואו אז התעוררו כמה והחלו לרקוד בעוז במקומם ודבר זה הוסיף הרבה להרגשה המיוחדת.

מאוחר יותר התוועדו הר' חיים שי' סעריברנסקי והר' שיעי' שי' קליינברג, ר' חיים דימה את היום הזה יום כ"ט סיון (בו חזר כ"ק אד"ש מ'הר סיני' ל770) לג' תמוז יום גאולתו של כ"ק אדמו"ר הקודם נ"ע, בהמשך התוועד הרב ש. ק. שהוא מטשקנט ולאורך כל דבריו ביקש והתחנן מהקב"ה, במלים פשוטות ואן קיין פשעטלאך, בדברים היוצאים מן הלב בפשטות ממש, שישלח מיד רפואה שלימה לכ"ק אד"ש.

יש לציין שבמשך היום התקיימה ועידה של שלוחים ובה מסר הר' י.ק. דיווח על מצבו הבריאותי של כ"ק אד"ש.

הבוקר התראיין הר' י.ק. ברדיו ונשאל על שלומו של כ"ק אד"ש והרי"ק התבטא שבעז"ה בתוך שבועות ספורים כ"ק אד"ש ירד לקהל (הראיון התקיים באנגלית והרי"ק אמר אין אקאפל אוף וויקס ירד כ"ק אד"ש).

הערב צפו הבחורים בווידיאו מהתוועדות קודש ט"ו תמוז תשמ"ז שבסופה חילק הרבי עשרות בקבוקי משקה לכל מי שיעשה התוועדות בביתו (כמפורסם).

הנוכחים צפו בהתרגשות מתוך צפייה מתי כבר נזכה לראות זאת במוחש ולשמוע שוב את דברי כ"ק אד"ש מפה קדשו בבריאות גמורה ושיתקיים בנו ובכל כלל ישראל "חדש ימינו כקדם".