ל' תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

רביעי, אדר"ח מר-חשון

ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אתמול להרב ישראל דזייקאבסאן להתוועד בשני הלילות דר"ח, אירגן הערב הת' דוד ראסקין התוועדות בביהמ"ד.