דפים מוגנים

מתוך יומן 770

בדף זה רשומים הדפים הקיימים שמוגנים כרגע. רשימת הכותרות שמוגנות מפני יצירה מופיעה בדף כותרות מוגנות.

דפים מוגנים
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון
תאריך ושעה דף זמן פקיעה הוגן על־ידי רמת ההגנה סיבה
לא ידוע עמוד ראשי6,398 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשנ"ג13,309 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תש"י12,603 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשי"א14,932 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשי"ב13,373 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשי"ג13,373 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשי"ד14,903 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשט"ו13,339 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשט"ז13,372 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשי"ז14,966 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשח"י13,339 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשי"ט14,903 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תש"כ12,663 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשכ"א13,339 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשכ"ב14,903 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשכ"ג13,373 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשכ"ד13,339 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשכ"ה15,235 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשכ"ו13,309 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשכ"ז14,966 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשכ"ח13,339 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשכ"ט13,373 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תש"ל14,137 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשל"א13,339 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשל"ב13,373 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשל"ג14,903 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשל"ד13,373 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשס"ח14,903 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשל"ה13,339 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשל"ו14,966 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשל"ז13,309 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשל"ח14,932 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשל"ט13,373 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תש"מ12,663 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשמ"א14,903 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשמ"ב13,608 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשמ"ג13,373 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשד"מ14,966 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשמ"ה13,339 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשמ"ו14,921 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשמ"ז13,391 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשמ"ח13,375 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשמ"ט14,903 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תש"נ12,718 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תנש"א13,339 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשנ"ב14,966 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשנ"ד13,373 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשנ"ה14,932 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשנ"ו13,373 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע תשנ"ז14,903 בתים לצמיתות משתמש לא ידוע הגנה מלאה
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון