הבדלים בין גרסאות בדף "תשכ"ו"

מתוך יומן 770
 
 
(2 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
== תשרי ==
+
{{#css:
 +
.panel
 +
{
 +
height: 740px;
 +
}
 +
h3.panel-heading
 +
{
 +
margin: 0px;
 +
}
 +
.row .toc#toc
 +
{
 +
display: none;
 +
}
 +
}}
  
 +
<div class="row">
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<h3 class="panel-heading">תשרי</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' תשרי תשכ"ו]]
 
* [[א' תשרי תשכ"ו]]
 
* [[ב' תשרי תשכ"ו]]  
 
* [[ב' תשרי תשכ"ו]]  
שורה 14: שורה 32:
 
* [[י"ב תשרי תשכ"ו]]  
 
* [[י"ב תשרי תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג תשרי תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג תשרי תשכ"ו]]  
* [[י"ג תשרי תשכ"ו]]  
+
* [[י"ד תשרי תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו תשרי תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו תשרי תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז תשרי תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז תשרי תשכ"ו]]  
שורה 31: שורה 49:
 
* [[כ"ט תשרי תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט תשרי תשכ"ו]]  
 
* [[ל' תשרי תשכ"ו]]
 
* [[ל' תשרי תשכ"ו]]
 
+
</div>
== מרחשון ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<h3 class="panel-heading">מרחשון</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' מרחשון תשכ"ו]]
 
* [[א' מרחשון תשכ"ו]]
 
* [[ב' מרחשון תשכ"ו]]  
 
* [[ב' מרחשון תשכ"ו]]  
שורה 46: שורה 69:
 
* [[י"ב מרחשון תשכ"ו]]  
 
* [[י"ב מרחשון תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג מרחשון תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג מרחשון תשכ"ו]]  
* [[י"ג מרחשון תשכ"ו]]  
+
* [[י"ד מרחשון תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו מרחשון תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו מרחשון תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז מרחשון תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז מרחשון תשכ"ו]]  
שורה 62: שורה 85:
 
* [[כ"ח מרחשון תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ח מרחשון תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט מרחשון תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט מרחשון תשכ"ו]]  
 
+
</div>
== כסלו ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<h3 class="panel-heading">כסלו</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' כסלו תשכ"ו]]
 
* [[א' כסלו תשכ"ו]]
 
* [[ב' כסלו תשכ"ו]]  
 
* [[ב' כסלו תשכ"ו]]  
שורה 77: שורה 105:
 
* [[י"ב כסלו תשכ"ו]]  
 
* [[י"ב כסלו תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג כסלו תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג כסלו תשכ"ו]]  
* [[י"ג כסלו תשכ"ו]]  
+
* [[י"ד כסלו תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו כסלו תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו כסלו תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז כסלו תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז כסלו תשכ"ו]]  
שורה 93: שורה 121:
 
* [[כ"ח כסלו תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ח כסלו תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט כסלו תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט כסלו תשכ"ו]]  
 
+
</div>
== טבת ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-info">
 +
<h3 class="panel-heading">טבת</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' טבת תשכ"ו]]
 
* [[א' טבת תשכ"ו]]
 
* [[ב' טבת תשכ"ו]]  
 
* [[ב' טבת תשכ"ו]]  
שורה 108: שורה 141:
 
* [[י"ב טבת תשכ"ו]]  
 
* [[י"ב טבת תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג טבת תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג טבת תשכ"ו]]  
* [[י"ג טבת תשכ"ו]]  
+
* [[י"ד טבת תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו טבת תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו טבת תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז טבת תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז טבת תשכ"ו]]  
שורה 124: שורה 157:
 
* [[כ"ח טבת תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ח טבת תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט טבת תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט טבת תשכ"ו]]  
 
+
</div>
== שבט ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-info">
 +
<h3 class="panel-heading">שבט</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' שבט תשכ"ו]]
 
* [[א' שבט תשכ"ו]]
 
* [[ב' שבט תשכ"ו]]  
 
* [[ב' שבט תשכ"ו]]  
שורה 139: שורה 177:
 
* [[י"ב שבט תשכ"ו]]  
 
* [[י"ב שבט תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג שבט תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג שבט תשכ"ו]]  
* [[י"ג שבט תשכ"ו]]  
+
* [[י"ד שבט תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו שבט תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו שבט תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז שבט תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז שבט תשכ"ו]]  
שורה 156: שורה 194:
 
* [[כ"ט שבט תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט שבט תשכ"ו]]  
 
* [[ל' שבט תשכ"ו]]  
 
* [[ל' שבט תשכ"ו]]  
 
+
</div>
== אדר ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-info">
 +
<h3 class="panel-heading">אדר </h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אדר תשכ"ו]]
 
* [[א' אדר תשכ"ו]]
 
* [[ב' אדר תשכ"ו]]  
 
* [[ב' אדר תשכ"ו]]  
שורה 171: שורה 214:
 
* [[י"ב אדר תשכ"ו]]  
 
* [[י"ב אדר תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג אדר תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג אדר תשכ"ו]]  
* [[י"ג אדר תשכ"ו]]  
+
* [[י"ד אדר תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו אדר תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו אדר תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז אדר תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז אדר תשכ"ו]]  
שורה 186: שורה 229:
 
* [[כ"ז אדר תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ז אדר תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ח אדר תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ח אדר תשכ"ו]]  
* [[כ"ט אדר תשכ"ו]]  
+
* [[כ"ט אדר תשכ"ו]]
 
+
</div>
== ניסן ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-warning">
 +
<h3 class="panel-heading">ניסן</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' ניסן תשכ"ו]]
 
* [[א' ניסן תשכ"ו]]
 
* [[ב' ניסן תשכ"ו]]  
 
* [[ב' ניסן תשכ"ו]]  
שורה 202: שורה 250:
 
* [[י"ב ניסן תשכ"ו]]  
 
* [[י"ב ניסן תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג ניסן תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג ניסן תשכ"ו]]  
* [[י"ג ניסן תשכ"ו]]  
+
* [[י"ד ניסן תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו ניסן תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו ניסן תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז ניסן תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז ניסן תשכ"ו]]  
שורה 219: שורה 267:
 
* [[כ"ט ניסן תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט ניסן תשכ"ו]]  
 
* [[ל' ניסן תשכ"ו]]  
 
* [[ל' ניסן תשכ"ו]]  
 
+
</div>
== אייר ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-warning">
 +
<h3 class="panel-heading">אייר</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אייר תשכ"ו]]
 
* [[א' אייר תשכ"ו]]
 
* [[ב' אייר תשכ"ו]]  
 
* [[ב' אייר תשכ"ו]]  
שורה 234: שורה 287:
 
* [[י"ב אייר תשכ"ו]]  
 
* [[י"ב אייר תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג אייר תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג אייר תשכ"ו]]  
* [[י"ג אייר תשכ"ו]]  
+
* [[י"ד אייר תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו אייר תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו אייר תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז אייר תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז אייר תשכ"ו]]  
 
* [[י"ז אייר תשכ"ו]]  
 
* [[י"ז אייר תשכ"ו]]  
* [[חאייר תשכ"ו]]  
+
* [[י"ח אייר תשכ"ו]]  
 
* [[י"ט אייר תשכ"ו]]
 
* [[י"ט אייר תשכ"ו]]
 
* [[כ' אייר תשכ"ו]]  
 
* [[כ' אייר תשכ"ו]]  
שורה 250: שורה 303:
 
* [[כ"ח אייר תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ח אייר תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט אייר תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט אייר תשכ"ו]]  
 
+
</div>
== סיון ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-warning">
 +
<h3 class="panel-heading">סיון</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' סיון תשכ"ו]]
 
* [[א' סיון תשכ"ו]]
 
* [[ב' סיון תשכ"ו]]  
 
* [[ב' סיון תשכ"ו]]  
שורה 265: שורה 323:
 
* [[י"ב סיון תשכ"ו]]  
 
* [[י"ב סיון תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג סיון תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג סיון תשכ"ו]]  
* [[י"ג סיון תשכ"ו]]  
+
* [[י"ד סיון תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו סיון תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו סיון תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז סיון תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז סיון תשכ"ו]]  
שורה 282: שורה 340:
 
* [[כ"ט סיון תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט סיון תשכ"ו]]  
 
* [[ל' סיון תשכ"ו]]  
 
* [[ל' סיון תשכ"ו]]  
 
+
</div>
== תמוז ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-danger">
 +
<h3 class="panel-heading">תמוז</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' תמוז תשכ"ו]]
 
* [[א' תמוז תשכ"ו]]
 
* [[ב' תמוז תשכ"ו]]  
 
* [[ב' תמוז תשכ"ו]]  
שורה 297: שורה 360:
 
* [[י"ב תמוז תשכ"ו]]  
 
* [[י"ב תמוז תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג תמוז תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג תמוז תשכ"ו]]  
* [[י"ג תמוז תשכ"ו]]  
+
* [[י"ד תמוז תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו תמוז תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו תמוז תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז תמוז תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז תמוז תשכ"ו]]  
שורה 313: שורה 376:
 
* [[כ"ח תמוז תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ח תמוז תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט תמוז תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט תמוז תשכ"ו]]  
 
+
</div>
== מנחם-אב ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-danger">
 +
<h3 class="panel-heading">מנחם-אב</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' מנחם-אב תשכ"ו]]
 
* [[א' מנחם-אב תשכ"ו]]
 
* [[ב' מנחם-אב תשכ"ו]]  
 
* [[ב' מנחם-אב תשכ"ו]]  
שורה 328: שורה 396:
 
* [[י"ב מנחם-אב תשכ"ו]]  
 
* [[י"ב מנחם-אב תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג מנחם-אב תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג מנחם-אב תשכ"ו]]  
* [[י"ג מנחם-אב תשכ"ו]]  
+
* [[י"ד מנחם-אב תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו מנחם-אב תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו מנחם-אב תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז מנחם-אב תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז מנחם-אב תשכ"ו]]  
שורה 345: שורה 413:
 
* [[כ"ט מנחם-אב תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט מנחם-אב תשכ"ו]]  
 
* [[ל' מנחם-אב תשכ"ו]]  
 
* [[ל' מנחם-אב תשכ"ו]]  
 
+
</div>
== אלול ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-danger">
 +
<h3 class="panel-heading">אלול</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אלול תשכ"ו]]
 
* [[א' אלול תשכ"ו]]
 
* [[ב' אלול תשכ"ו]]  
 
* [[ב' אלול תשכ"ו]]  
שורה 360: שורה 433:
 
* [[י"ב אלול תשכ"ו]]  
 
* [[י"ב אלול תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג אלול תשכ"ו]]  
 
* [[י"ג אלול תשכ"ו]]  
* [[י"ג אלול תשכ"ו]]  
+
* [[י"ד אלול תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו אלול תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ו אלול תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז אלול תשכ"ו]]  
 
* [[ט"ז אלול תשכ"ו]]  
שורה 376: שורה 449:
 
* [[כ"ח אלול תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ח אלול תשכ"ו]]  
 
* [[כ"ט אלול תשכ"ו]]
 
* [[כ"ט אלול תשכ"ו]]
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>

גרסה אחרונה מ־21:32, 6 בספטמבר 2015