הבדלים בין גרסאות בדף "תשנ"ב"

מתוך יומן 770
שורה 1: שורה 1:
 
<div class="row">
 
<div class="row">
<div class="col-lg-4 col-md-6 col-sm-6">
+
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
<div class="panel panel-warning">
+
<div class="panel panel-success">
<div class="panel-heading">תשרי </div>
+
<div class="panel-heading">
 +
תשרי
 +
</div>
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' תשרי תשנ"ב]]
 
* [[א' תשרי תשנ"ב]]
שורה 37: שורה 39:
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
</div>
+
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
== מרחשון ==
+
<div class="panel panel-success">
 +
<div class="panel-heading">
 +
מרחשון  
 +
</div>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' מרחשון תשנ"ב]]
 
* [[א' מרחשון תשנ"ב]]
 
* [[ב' מרחשון תשנ"ב]]  
 
* [[ב' מרחשון תשנ"ב]]  
שורה 69: שורה 75:
 
* [[כ"ט מרחשון תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט מרחשון תשנ"ב]]  
 
* [[ל' מרחשון תשנ"ב]]  
 
* [[ל' מרחשון תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== כסלו ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<div class="panel-heading">
 +
כסלו  
 +
</div>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' כסלו תשנ"ב]]
 
* [[א' כסלו תשנ"ב]]
 
* [[ב' כסלו תשנ"ב]]  
 
* [[ב' כסלו תשנ"ב]]  
שורה 101: שורה 114:
 
* [[כ"ט כסלו תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט כסלו תשנ"ב]]  
 
* [[ל' כסלו תשנ"ב]]
 
* [[ל' כסלו תשנ"ב]]
 
+
</div>
== טבת ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<div class="panel-heading">
 +
טבת  
 +
</div>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' טבת תשנ"ב]]
 
* [[א' טבת תשנ"ב]]
 
* [[ב' טבת תשנ"ב]]  
 
* [[ב' טבת תשנ"ב]]  
שורה 132: שורה 152:
 
* [[כ"ח טבת תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ח טבת תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט טבת תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט טבת תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== שבט ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<div class="panel-heading">
 +
שבט  
 +
</div>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' שבט תשנ"ב]]
 
* [[א' שבט תשנ"ב]]
 
* [[ב' שבט תשנ"ב]]  
 
* [[ב' שבט תשנ"ב]]  
שורה 164: שורה 191:
 
* [[כ"ט שבט תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט שבט תשנ"ב]]  
 
* [[ל' שבט תשנ"ב]]  
 
* [[ל' שבט תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== אדר-ראשון ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<div class="panel-heading">
 +
אדר-ראשון
 +
</div>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אדר-ראשון תשנ"ב]]
 
* [[א' אדר-ראשון תשנ"ב]]
 
* [[ב' אדר-ראשון תשנ"ב]]  
 
* [[ב' אדר-ראשון תשנ"ב]]  
שורה 196: שורה 230:
 
* [[כ"ט אדר-ראשון תשנ"ב]]
 
* [[כ"ט אדר-ראשון תשנ"ב]]
 
* [[ל' אדר-ראשון תשנ"ב]]   
 
* [[ל' אדר-ראשון תשנ"ב]]   
 
+
</div>
== אדר-שני ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<div class="panel-heading">
 +
אדר-שני
 +
</div>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אדר-שני תשנ"ב]]
 
* [[א' אדר-שני תשנ"ב]]
 
* [[ב' אדר-שני תשנ"ב]]  
 
* [[ב' אדר-שני תשנ"ב]]  
שורה 227: שורה 268:
 
* [[כ"ח אדר-שני תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ח אדר-שני תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט אדר-שני תשנ"ב]]
 
* [[כ"ט אדר-שני תשנ"ב]]
 
+
</div>
== ניסן ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<div class="panel-heading">
 +
ניסן
 +
</div>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' ניסן תשנ"ב]]
 
* [[א' ניסן תשנ"ב]]
 
* [[ב' ניסן תשנ"ב]]  
 
* [[ב' ניסן תשנ"ב]]  
שורה 259: שורה 307:
 
* [[כ"ט ניסן תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט ניסן תשנ"ב]]  
 
* [[ל' ניסן תשנ"ב]]  
 
* [[ל' ניסן תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== אייר ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<div class="panel-heading">
 +
אייר
 +
</div>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אייר תשנ"ב]]
 
* [[א' אייר תשנ"ב]]
 
* [[ב' אייר תשנ"ב]]  
 
* [[ב' אייר תשנ"ב]]  
שורה 290: שורה 345:
 
* [[כ"ח אייר תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ח אייר תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט אייר תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט אייר תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== סיון ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<div class="panel-heading">
 +
סיון
 +
</div>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' סיון תשנ"ב]]
 
* [[א' סיון תשנ"ב]]
 
* [[ב' סיון תשנ"ב]]  
 
* [[ב' סיון תשנ"ב]]  
שורה 322: שורה 384:
 
* [[כ"ט סיון תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט סיון תשנ"ב]]  
 
* [[ל' סיון תשנ"ב]]  
 
* [[ל' סיון תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== תמוז ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<div class="panel-heading">
 +
תמוז
 +
</div>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' תמוז תשנ"ב]]
 
* [[א' תמוז תשנ"ב]]
 
* [[ב' תמוז תשנ"ב]]  
 
* [[ב' תמוז תשנ"ב]]  
שורה 353: שורה 422:
 
* [[כ"ח תמוז תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ח תמוז תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט תמוז תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט תמוז תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== מנחם-אב ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<div class="panel-heading">
 +
מנחם-אב
 +
</div>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' מנחם-אב תשנ"ב]]
 
* [[א' מנחם-אב תשנ"ב]]
 
* [[ב' מנחם-אב תשנ"ב]]  
 
* [[ב' מנחם-אב תשנ"ב]]  
שורה 385: שורה 461:
 
* [[כ"ט מנחם-אב תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט מנחם-אב תשנ"ב]]  
 
* [[ל' מנחם-אב תשנ"ב]]  
 
* [[ל' מנחם-אב תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== אלול ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<div class="panel-heading">
 +
אלול
 +
</div>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אלול תשנ"ב]]
 
* [[א' אלול תשנ"ב]]
 
* [[ב' אלול תשנ"ב]]  
 
* [[ב' אלול תשנ"ב]]  
שורה 416: שורה 499:
 
* [[כ"ח אלול תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ח אלול תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט אלול תשנ"ב]]
 
* [[כ"ט אלול תשנ"ב]]
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>

גרסה מתאריך 09:43, 1 בספטמבר 2015