הבדלים בין גרסאות בדף "תשנ"ב"

מתוך יומן 770
שורה 125: שורה 125:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
<div class="panel panel-success">
+
<div class="panel panel-info">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
 
טבת  
 
טבת  
שורה 163: שורה 163:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
<div class="panel panel-success">
+
<div class="panel panel-info">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
 
שבט  
 
שבט  
שורה 202: שורה 202:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
<div class="panel panel-success">
+
<div class="panel panel-info">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
 
אדר-ראשון
 
אדר-ראשון
שורה 241: שורה 241:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
<div class="panel panel-success">
+
<div class="panel panel-info">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
 
אדר-שני
 
אדר-שני
שורה 279: שורה 279:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
<div class="panel panel-success">
+
<div class="panel panel-warning">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
 
ניסן
 
ניסן
שורה 318: שורה 318:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
<div class="panel panel-success">
+
<div class="panel panel-warning">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
 
אייר
 
אייר
שורה 356: שורה 356:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
<div class="panel panel-success">
+
<div class="panel panel-warning">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
 
סיון
 
סיון
שורה 395: שורה 395:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
<div class="panel panel-success">
+
<div class="panel panel-danger">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
 
תמוז
 
תמוז
שורה 433: שורה 433:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
<div class="panel panel-success">
+
<div class="panel panel-danger">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
 
מנחם-אב
 
מנחם-אב
שורה 472: שורה 472:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
<div class="panel panel-success">
+
<div class="panel panel-danger">
 
<div class="panel-heading">
 
<div class="panel-heading">
 
אלול
 
אלול

גרסה מתאריך 09:49, 1 בספטמבר 2015