הבדלים בין גרסאות בדף "תשנ"ב"

מתוך יומן 770
 
 
(6 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
== תשרי ==
+
{{#css:
 +
.panel
 +
{
 +
height: 740px;
 +
}
 +
h3.panel-heading
 +
{
 +
margin: 0px;
 +
}
 +
.row .toc#toc
 +
{
 +
display: none;
 +
}
 +
}}
  
 +
<div class="row">
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<h3 class="panel-heading">תשרי</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' תשרי תשנ"ב]]
 
* [[א' תשרי תשנ"ב]]
 
* [[ב' תשרי תשנ"ב]]  
 
* [[ב' תשרי תשנ"ב]]  
שורה 31: שורה 49:
 
* [[כ"ט תשרי תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט תשרי תשנ"ב]]  
 
* [[ל' תשרי תשנ"ב]]
 
* [[ל' תשרי תשנ"ב]]
 
+
</div>
== מרחשון ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<h3 class="panel-heading">מרחשון</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' מרחשון תשנ"ב]]
 
* [[א' מרחשון תשנ"ב]]
 
* [[ב' מרחשון תשנ"ב]]  
 
* [[ב' מרחשון תשנ"ב]]  
שורה 63: שורה 86:
 
* [[כ"ט מרחשון תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט מרחשון תשנ"ב]]  
 
* [[ל' מרחשון תשנ"ב]]  
 
* [[ל' מרחשון תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== כסלו ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<h3 class="panel-heading">כסלו</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' כסלו תשנ"ב]]
 
* [[א' כסלו תשנ"ב]]
 
* [[ב' כסלו תשנ"ב]]  
 
* [[ב' כסלו תשנ"ב]]  
שורה 95: שורה 123:
 
* [[כ"ט כסלו תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט כסלו תשנ"ב]]  
 
* [[ל' כסלו תשנ"ב]]
 
* [[ל' כסלו תשנ"ב]]
 
+
</div>
== טבת ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-info">
 +
<h3 class="panel-heading">טבת</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' טבת תשנ"ב]]
 
* [[א' טבת תשנ"ב]]
 
* [[ב' טבת תשנ"ב]]  
 
* [[ב' טבת תשנ"ב]]  
שורה 126: שורה 159:
 
* [[כ"ח טבת תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ח טבת תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט טבת תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט טבת תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== שבט ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-info">
 +
<h3 class="panel-heading">שבט</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' שבט תשנ"ב]]
 
* [[א' שבט תשנ"ב]]
 
* [[ב' שבט תשנ"ב]]  
 
* [[ב' שבט תשנ"ב]]  
שורה 158: שורה 196:
 
* [[כ"ט שבט תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט שבט תשנ"ב]]  
 
* [[ל' שבט תשנ"ב]]  
 
* [[ל' שבט תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== אדר-ראשון ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-info">
 +
<h3 class="panel-heading">אדר-ראשון</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אדר-ראשון תשנ"ב]]
 
* [[א' אדר-ראשון תשנ"ב]]
 
* [[ב' אדר-ראשון תשנ"ב]]  
 
* [[ב' אדר-ראשון תשנ"ב]]  
שורה 190: שורה 233:
 
* [[כ"ט אדר-ראשון תשנ"ב]]
 
* [[כ"ט אדר-ראשון תשנ"ב]]
 
* [[ל' אדר-ראשון תשנ"ב]]   
 
* [[ל' אדר-ראשון תשנ"ב]]   
 
+
</div>
== אדר-שני ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-info">
 +
<h3 class="panel-heading">אדר-שני</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אדר-שני תשנ"ב]]
 
* [[א' אדר-שני תשנ"ב]]
 
* [[ב' אדר-שני תשנ"ב]]  
 
* [[ב' אדר-שני תשנ"ב]]  
שורה 221: שורה 269:
 
* [[כ"ח אדר-שני תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ח אדר-שני תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט אדר-שני תשנ"ב]]
 
* [[כ"ט אדר-שני תשנ"ב]]
 
+
</div>
== ניסן ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-warning">
 +
<h3 class="panel-heading">ניסן</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' ניסן תשנ"ב]]
 
* [[א' ניסן תשנ"ב]]
 
* [[ב' ניסן תשנ"ב]]  
 
* [[ב' ניסן תשנ"ב]]  
שורה 253: שורה 306:
 
* [[כ"ט ניסן תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט ניסן תשנ"ב]]  
 
* [[ל' ניסן תשנ"ב]]  
 
* [[ל' ניסן תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== אייר ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-warning">
 +
<h3 class="panel-heading">אייר</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אייר תשנ"ב]]
 
* [[א' אייר תשנ"ב]]
 
* [[ב' אייר תשנ"ב]]  
 
* [[ב' אייר תשנ"ב]]  
שורה 272: שורה 330:
 
* [[ט"ז אייר תשנ"ב]]  
 
* [[ט"ז אייר תשנ"ב]]  
 
* [[י"ז אייר תשנ"ב]]  
 
* [[י"ז אייר תשנ"ב]]  
* [[חאייר תשנ"ב]]  
+
* [[י"ח אייר תשנ"ב]]  
 
* [[י"ט אייר תשנ"ב]]
 
* [[י"ט אייר תשנ"ב]]
 
* [[כ' אייר תשנ"ב]]  
 
* [[כ' אייר תשנ"ב]]  
שורה 284: שורה 342:
 
* [[כ"ח אייר תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ח אייר תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט אייר תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט אייר תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== סיון ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-warning">
 +
<h3 class="panel-heading">סיון</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' סיון תשנ"ב]]
 
* [[א' סיון תשנ"ב]]
 
* [[ב' סיון תשנ"ב]]  
 
* [[ב' סיון תשנ"ב]]  
שורה 316: שורה 379:
 
* [[כ"ט סיון תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט סיון תשנ"ב]]  
 
* [[ל' סיון תשנ"ב]]  
 
* [[ל' סיון תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== תמוז ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-danger">
 +
<h3 class="panel-heading">תמוז</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' תמוז תשנ"ב]]
 
* [[א' תמוז תשנ"ב]]
 
* [[ב' תמוז תשנ"ב]]  
 
* [[ב' תמוז תשנ"ב]]  
שורה 347: שורה 415:
 
* [[כ"ח תמוז תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ח תמוז תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט תמוז תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט תמוז תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== מנחם-אב ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-danger">
 +
<h3 class="panel-heading">מנחם-אב</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' מנחם-אב תשנ"ב]]
 
* [[א' מנחם-אב תשנ"ב]]
 
* [[ב' מנחם-אב תשנ"ב]]  
 
* [[ב' מנחם-אב תשנ"ב]]  
שורה 379: שורה 452:
 
* [[כ"ט מנחם-אב תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט מנחם-אב תשנ"ב]]  
 
* [[ל' מנחם-אב תשנ"ב]]  
 
* [[ל' מנחם-אב תשנ"ב]]  
 
+
</div>
== אלול ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-danger">
 +
<h3 class="panel-heading">אלול</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אלול תשנ"ב]]
 
* [[א' אלול תשנ"ב]]
 
* [[ב' אלול תשנ"ב]]  
 
* [[ב' אלול תשנ"ב]]  
שורה 410: שורה 488:
 
* [[כ"ח אלול תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ח אלול תשנ"ב]]  
 
* [[כ"ט אלול תשנ"ב]]
 
* [[כ"ט אלול תשנ"ב]]
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>

גרסה אחרונה מ־19:55, 5 בספטמבר 2015