הבדלים בין גרסאות בדף "תשנ"ב"

מתוך יומן 770
 
(גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת)
שורה 3: שורה 3:
 
{
 
{
 
height: 740px;
 
height: 740px;
 +
}
 +
h3.panel-heading
 +
{
 +
margin: 0px;
 +
}
 +
.row .toc#toc
 +
{
 +
display: none;
 
}
 
}
 
}}
 
}}
שורה 9: שורה 17:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-success">
 
<div class="panel panel-success">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">תשרי</h3>
תשרי
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' תשרי תשנ"ב]]
 
* [[א' תשרי תשנ"ב]]
שורה 48: שורה 54:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-success">
 
<div class="panel panel-success">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">מרחשון</h3>
מרחשון  
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' מרחשון תשנ"ב]]
 
* [[א' מרחשון תשנ"ב]]
שורה 87: שורה 91:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-success">
 
<div class="panel panel-success">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">כסלו</h3>
כסלו  
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' כסלו תשנ"ב]]
 
* [[א' כסלו תשנ"ב]]
שורה 126: שורה 128:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-info">
 
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">טבת</h3>
טבת  
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' טבת תשנ"ב]]
 
* [[א' טבת תשנ"ב]]
שורה 164: שורה 164:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-info">
 
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">שבט</h3>
שבט  
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' שבט תשנ"ב]]
 
* [[א' שבט תשנ"ב]]
שורה 203: שורה 201:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-info">
 
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">אדר-ראשון</h3>
אדר-ראשון
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' אדר-ראשון תשנ"ב]]
 
* [[א' אדר-ראשון תשנ"ב]]
שורה 242: שורה 238:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-info">
 
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">אדר-שני</h3>
אדר-שני
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' אדר-שני תשנ"ב]]
 
* [[א' אדר-שני תשנ"ב]]
שורה 280: שורה 274:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-warning">
 
<div class="panel panel-warning">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">ניסן</h3>
ניסן
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' ניסן תשנ"ב]]
 
* [[א' ניסן תשנ"ב]]
שורה 319: שורה 311:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-warning">
 
<div class="panel panel-warning">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">אייר</h3>
אייר
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' אייר תשנ"ב]]
 
* [[א' אייר תשנ"ב]]
שורה 357: שורה 347:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-warning">
 
<div class="panel panel-warning">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">סיון</h3>
סיון
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' סיון תשנ"ב]]
 
* [[א' סיון תשנ"ב]]
שורה 396: שורה 384:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-danger">
 
<div class="panel panel-danger">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">תמוז</h3>
תמוז
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' תמוז תשנ"ב]]
 
* [[א' תמוז תשנ"ב]]
שורה 434: שורה 420:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-danger">
 
<div class="panel panel-danger">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">מנחם-אב</h3>
מנחם-אב
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' מנחם-אב תשנ"ב]]
 
* [[א' מנחם-אב תשנ"ב]]
שורה 473: שורה 457:
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 
<div class="panel panel-danger">
 
<div class="panel panel-danger">
<div class="panel-heading">
+
<h3 class="panel-heading">אלול</h3>
אלול
 
</div>
 
 
<div class="panel-body">
 
<div class="panel-body">
 
* [[א' אלול תשנ"ב]]
 
* [[א' אלול תשנ"ב]]

גרסה אחרונה מ־19:55, 5 בספטמבר 2015